FDF

Alles komt, alles komt goed..?!

Wat hebben we veel bereikt door actie te voeren:

Provinciehuizen vol pro-boeren, de Eerste Kamer net zo. En twee van de vier partijen in het nieuwe Kabinet willen ruimte voor boeren, de derogatie terug en de Green Deal fors uitgekleed.

Wie had dat kunnen denken toen we in oktober 2019 begonnen na de uitspraak van vriend-van-de-sector-maar-inmiddels-opgeruimd-staat-netjes Tjeerd de Groot! `

Maar, betekent dit nu dat we klaar zijn? Het gered hebben? Met een biertje achterover kunnen zakken? Dat Brussel geen factor van betekenis meer is? We de derogatie op sloffen terugkrijgen? Dat de Green Deal verleden tijd is ná de EU Verkiezingen?

Alles komt, alles komt goed?! … Nou, daar zou ik niet op rekenen als ik jullie was met de huidige stand van zaken! 

Even een wake-up call:   

Het verlies van de derogatie in de huidige vorm gaat het gros van de Nederlandse melkveehouderij binnen 2 jaar de kop kosten. Daarom werd in opdracht van een deel van de melkveehouderij, juridisch onderzoek uitgevoerd over “de juridische status van de derogatie onder het Unierecht” en de mogelijkheden om op te komen tegen de in de derogatie gestelde voorwaarden.

Dat onderzoek heeft een paar schokkende conclusies opgeleverd:

De derogatie is een bindende EU-maatregel. Het is een besluit in de zin van artikel 288 VWEU. Dit betekent dat de Nederlandse overheid verplicht is zich te houden aan de hierin gestelde normen en voorwaarden. Omdat je tegen een “Besluit” bezwaar en beroep aan kunt tekenen bij het Hof van Justitie van de Europese Unie (het “HvJEU”) – bijvoorbeeld over het afbouw-pad of andere voorwaarden – had de Minister van LNV dat binnen twee maanden vanaf de dag van bekendmaking van de maatregel (16-11-2022) moeten doen. Piet Adema – minister van LNV sinds oktober 2022 – heeft dat nagelaten waardoor beroep tegen de derogatie niet meer mogelijk is. De derogatie staat – in rechte – vast! Het aanvechten van de derogatie zelf, heeft geen reële kans van slagen.

Had Adema wel willen handelen in het belang van de veehouderij, dan had hij wél tijdig beroep aangetekend en dan hadden er nog wél mogelijkheden opengelegen. Nalatigheid van Adema. Hij heeft – in de zin van het toenmalige regeerakkoord: halvering van de veestapel – de veehouderij een loer gedraaid.

Het uitgebreide juridische rapport heeft echter nóg iets opgeleverd: er is geen enkele juridische belemmering voor de Europese Commissie om de derogatie te verlengen of versoepelen. Geen enkele!

De enige belemmering die we hebben is gebrek aan politieke wil van de Europese Commissie. Van Von der Leyen (EVP) dus. Die samen met de Socialisten van Frans Timmermans, de Green Deal heeft ingevoerd waarin krimp van de veestapel een doel op zich is.

Wat zal Von der Leyen de aankomende vijf jaar doen?

Zal Von der Leyen dan een andere opstelling kiezen in de komende vijf jaar EU Commissie? Wat denken jullie? Op 22 februari jl. kondigde Von der Leyen het volgende aan: in haar tweede termijn als EU Commissaris (2024 – 2029), gaat ze samen met de EVP-fractie, de Green Deal verder uitrollen en invoeren. Inclusief die krimp van de veestapel, inclusief de Natuurherstelwet! De EVP steunt haar daarin volledig. Sterker nog, ze verklaarden tijdens die Brusselse persconferentie: “De EVP claimt de Green Deal!” In de peilingen staan bovendien de Socialisten van Timmermans op plek 2, ook al zo van de Green Deal… voortzetting van vijf jaar crisis. Zal een delegatie van BBB en PVV genoeg zijn, om de Green Deal en krimp van de veestapel (via het verlies van derogatie) te voorkomen met deze politieke verhoudingen?

Een andere samenstelling van het Europese Parlement bepaalt de samenstelling van de Europese Commissie én een andere politieke ópstelling. Die noodzakelijke verandering van samenstelling en opstelling kunnen we voor elkaar boksen als we de Europese burgers attent maken hoe ze de huidige machthebbers weg kunnen stemmen van 6 tot en met 9 juni. Dat hebben we ook bereikt in Nederland in maart en november 2023. Door actie te voeren. En kunnen we nu ook, vlak voor de Europese Verkiezingen!

Dat actievoeren, en actievoeren alleen,

een dergelijke ommezwaai bij de Europese Commissie kan bereiken, vertelde notabene Diederik Samson onlangs aan RTL Nieuws. De stemmingen over de Natuurherstelwet – onderdeel van de Green Deal – werden maar om één reden geblokkeerd: Diederik Samson zegt: “Toen kwamen de boeren” (…) Volgens Samsom bezweek het zwakste stukje van het systeem toen het onder druk kwam te staan. “1000 pk per tractor, dat maakt indruk.” 1000 pk geeft precies aan hoe weinig Samson van boeren weet, maar hij weet wel hoe je wat bereikt in Brussel: door actie te voeren!  

Dus dames en heren, sta op voor deze tocht der tochten.

Strijden voor de toekomst van je bedrijf. “Toen kwamen de boeren”… precies: “Toen kwamen de boeren” – om recht te zetten wat krom is aan Brussel, aan de Europese Commissie, aan de Green Deal.

Voor alle burgers. Om daarna – na 9 juni – met dat biertje achterover te kunnen gaan hangen.
Want alleen na actie voeren is er kans op: alles komt, alles komt goed – ALL4One!


Het FDF Bestuur

31 mei 2024

Tags: geen tags