een noot te kraken

Een noot te kraken!

FDF’ers,

We horen in de wandelgangen dat er wat rumoer is over de keuze van de 19e februari.
Bij deze even de uitleg waarom we moeten gaan en waarom de 19e.

Zoals jullie weten komt het Mesdagfonds de 20e met de doorrekeningen van de RIVM cijfers. Binnen het collectief is afgesproken dat FDF geen actie voert de op 20e , omdat het Mesdagfonds bang is dat de feiten ondersneeuwen, in de media-aandacht rondom een FDF actie. Daarnaast, en dat weet elke lobbyist: lobbyen doe je vóór de tijd en niet nádat politici standpunten hebben ingenomen. De stikstofdiscussie in de Tweede Kamer begint de 20e februari ’s morgens vroeg, later op de dag komen de Mesdagcijfers naar buiten.
Willen we dus invloed hebben op de discussie in de Kamer, moeten we ons dus WEL de 19e laten horen!
Daarom dus 19 februari! De 20e zijn we te laat!

Waarom actie?

 1. Er is met het plan van het LC nagenoeg niks gedaan!
 2. Gebieden worden leeggeruimd en later natuur gemaakt, daardoor wordt de cirkel om het natuurgebied weer groter en zullen daar de boeren in de toekomst weer leeggeruimd worden… enz.
  Over prijzen wordt niet gesproken maar het risico bestaat dat je voor half geld weg moet, omdat op jou locatie toch geen toekomst meer is voor jouw bedrijf en je bedrijf daardoor gehalveerd is in prijs!
 3. Voor de Nertsenhouderij is nog steeds geen geld geregeld!
 4. Gewasbeschermingsmiddelen worden alleen in Nederland nog steeds aan de lopende band verboden.
 5. Bemestingsnorm fosfaat moet naar niveau 2019: 50 kg per ha i.p.v. de 40 kg die er in 2020 doorheen is gedrukt!
 6. Stikstofbeleid is gebaseerd op onzin en heeft totaal geen effect. (Toelichting op 19-20 februari).
 7. We willen een beter verdienmodel. (Later meer informatie hierover).
 8. Willen wij boeren en FDF het verschil maken? Wat moet er dan echt gebeuren? Het beleid moet om!
  Hoe? De politiek moet z’n verantwoordelijkheid nemen voor de boeren, net als in de Provincie Brabant.
  Hoe? Daar hebben we een idee over…en daar hebben we jullie voor nodig!

Strijders, we hebben jullie nog nooit zonder reden gevraagd om op de trekker te stappen om met ons te demonstreren.
Er was altijd een aanleiding voor. Door jullie steun hebben we al mooie successen geboekt.
Deze noot is harder te kraken. Maar ook daar willen we maximaal voor gaan met jullie.

Wij staan voor een keuze: FDF wil een grote organisatie met invloed worden, gedragen door jullie.
Om te allen tijde jullie belang te behartigen.
Wij zijn boeren. Wat we het liefste doen, dat is thuis aan het werk zijn op de boerderij!
Maar dan weet de politiek wel raad met ons. Daarvan zijn we ons bewust. Nu moeten we de strijd aangaan.
19 februari is zo’n dag.
Dan willen WIJ excuses van Schouten! Wij boeren wie zij zo vaak en zo onterecht behandeld heeft!

Wij laten Den Haag trillen op haar grondvesten! En zijn ze bang? Ja, het gaat ze dun door de broek! De vergadering van de kamer is al afgelast! Denken ze nu de angel uit het protest te hebben gehaald? Helaas, daar kwamen we niet voor!

De 19e gaan we ervoor, we dringen door tot in de ziel van onze tegenstanders!
We hebben het eerder gedaan in Den Bosch. Nu gaat Den Haag op het hakblok!

All4One,
and may the force be with you!

Namens FDF bestuur,
Mark van den Oever (voorzitter)
14 februari 2020

Tags: geen tags