FDF

EenVandaag verspreider nepnieuws.

Vertrouwen boeren in Boerderij keldert: nog slechts 35% is abonnee! 

FDF heeft, naar aanleiding van EenVandaag-berichten op 4 juni over FDF, daar een factcheck op losgelaten en onderzocht of de goede naam van FDF door EenVandaag wordt beschadigd, én of Nederlanders door EenVandaag blootgesteld worden aan desinformatie en nepnieuws. Conclusie voor beide zaken: Ja! Aantoonbaar  

Op 4 juni jl. hield FDF, samen met 7 internationale collega-organisaties, een demonstratie in Brussel. Op dezelfde dag kwam EenVandaag met het artikel getiteld: “Boeren hebben fors minder vertrouwen in Farmers Defence Force die vandaag demonstreren in Brussel” met de suggestieve inleiding: Veehouders hebben sinds de start van de stikstofcrisis veel minder vertrouwen gekregen in Farmers Defence Force (FDF). Een minderheid (38 procent) staat nu achter de boerenbelangenclub, die vandaag actie voert in Brussel. In 2020 was dat nog 69 procent.  

EenVandaag herhaalde deze boodschap in hun tv-programma en video op X.   

Onderzoek doen en resultaten van (eerdere) onderzoeken onderling vergelijken, behoort zorgvuldig te worden gedaan om desinformatie, nepnieuws en manipulatie/foute definities te voorkomen. Bestuurders van FDF hebben ervaring met het opstellen van enquêtes en weten wat minimaal vereist is.  

Timing en intentie  

FDF vindt de timing van de berichtgeving van EenVandaag op z’n zachtst gezegd opvallend: alle resultaten uit dit onderzoek werden immers al eerder gepubliceerd op 18 april jongstleden.  

Op 4 juni wees FDF de EU-burgers via een demonstratie op hun stemrecht en de risico’s van de Green Deal en de Natuurherstelwet voor hun voedselzekerheid. En juist op die dag ‘reanimeerde’ EenVandaag haar conclusies van april jl. Om bij burgers en boeren de indruk te wekken dat onder boeren minder steun is voor FDF? Kennelijk is EenVandaag beducht voor de invloed die FDF op de EU Verkiezingen kan hebben. Of hebben we hier met het bewust beïnvloeden van de EU Verkiezingsuitslagen te maken door EenVandaag?  

Alles in de EenVandaag/Boerderij enquête is er op gericht om FDF te beschadigen. De actualiteit heeft het bedrog van EenVandaag/ Boerderij inmiddels al wel deels ingehaald maar de opzettelijke manipulatie is schandalig nepnieuws. Zo suggereerde Boerderij op 19 april dat er volgens de enquête meer steun en opkomst zou zijn bij de demonstratie van Agractie in Brussel (resp. 23% en 58%) dan bij FDF (resp. 17% en 46%). We weten inmiddels dat die uitkomst er 100% naast zat.  Maar ook de stelling van EenVandaag/Boerderij dat Agractie tot de “grotere boerenorganisaties” gerekend moet worden, klopt niet.  

Onderzoek FDF  

FDF heeft de 3 enquêtes waar EenVandaag op 4 juni naar verwijst, gecontroleerd of deze wel vergelijkbaar zijn.  

EenVandaag geeft op hun website slechts inzage in de enquêtes van 2020 – “Boeren over de stikstofcrisis” en 2022 – “Veehouders over uitkoopregeling kabinet”. Het rapport van april 2024 genaamd: “Hoe denk jij over het EU-Landbouwbeleid? ontbreekt op de website van EenVandaag. Wel schreven zij op 18 april een artikel over de uitslagen:  “Kwart boeren is bang binnen 10 jaar te moeten stoppen, meerderheid verwacht dat nieuw, rechts kabinet stikstofbeleid terugdraait” . FDF heeft het onderliggende rapport opgevraagd bij zowel Boerderij als EenVandaag. Boerderij reageerde maar zegt dat ze het rapport niet kan leveren, EenVandaag reageerde (nog) niet.  

EenVandaag en Boerderij, even opletten hoe je representativiteit van je enquête waarborgt:    

 • Je moet als enquêteur van te voren controleren, of de deelnemers aan je selecte steekproef zijn wie ze zeggen te zijn: klopt het beroep bijvoorbeeld. EenVandaag stelt dat ze dat niet weten.  
 • Er mag geen oververtegenwoordiging zijn van een bepaalde groep deelnemers die niet in je selecte steekproef hoort (wanneer je onderzoek onder boeren doet, moet er geen groot aandeel niet-boeren tussen zitten).  
 • Daarnaast moet de steekproef ook voldoende groot zijn. Als je 3 veehouders die Boerderij lezen vraagt hoe zij denken over een belangenorganisatie, mag je niet hun mening extrapoleren naar ‘alle veehouders vinden dat…’  er moet een bepaalde verhouding zijn tussen de bevraagden en de totale populatie.  
 • Wanneer je je vragen voorlegt aan een geselecteerde groep moet je daar in je antwoorden ook steeds duidelijk over blijven: de Boerderij-Nieuwsbrief lezers moet je niet ‘de boeren’ noemen.  
 • Wanneer je onderzoeksresultaten van verschillende onderzoeken met elkaar wilt vergelijken, moet dat onderzoek tenminste onder dezelfde doelgroep zijn gehouden 
 • Wanneer je dezelfde vraag uit je onderzoek op 2 verschillende momenten publiceert, mag je de geselecteerde groep niet aanpassen (De vraag “Vertrouwen in grotere boerenorganisaties”, werd volgens EenVandaag in april 2024 gesteld aan ‘boeren met eigen bedrijf’ terwijl EenVandaag in juni stelt dat dit aan ‘veehouders’ is gevraagd. Dat is niet hetzelfde). 

Methodiek enquête EenVandaag/Boerderij  

De vragenlijst van Boerderij/EenVandaag van april 2024, werd – anders dan die in 2020 en 2022 – verspreid onder de 50.000 lezers van de Boerderij Nieuwsbrief. Dat zijn niet hun betalende abonnees! En zijn ook niet alleen maar boeren of veehouders.  

Boerderij vermeldt in haar Mediakit 2021, 2022 en 2024 dat ze 50.000 Nieuwsbrief lezers hebben. Wat de mediakits ook laten zien is dat het aantal betalende abonnees bij Boerderij keldert over die jaren: in 2021 zijn er 22.028 betalende abonnees, in 2022 20.830 en in 2024 17.762.  

In 2023 waren er nog 50.900 landbouwbedrijven. Minder dan 35% daarvan is Boerderij-abonnee. Kunnen we nu stellen dat boeren fors minder vertrouwen hebben in Boerderij? Dat er voor Boerderij geen draagvlak is? Geen idee. Feit is dat Boerderij lezers al sinds jaar en dag negatieve berichtgeving incasseren over FDF via Boerderij-columnisten. Een prima reden om je abonnement op te zeggen! Waarvan akte.  

Selectief   

De vragenlijst van zowel 2020 als 2022 werd – anders dan die in 2024 – volgens EenVandaag niet verspreid onder Boerderij-Nieuwsbrief lezers maar onder de 14.000 veehouderijen die in het bestand zitten van Boerderij. Niet onder dezelfde selecte groep dus als in 2024 – wat wél vereist is om onderzoeken te kunnen vergelijken. Vervolgens wordt in de rapporten van zowel 2020 als 2022, gesteld dat het aantal veehouderijen dat de enquête heeft ontvangen gelijk blijft, terwijl Boerderij dus in die periode flink in betalende abonnees achteruit ging.   

En nog iets opvallends: In het rapport van 2020 wordt gesteld dat uitsluitend is geselecteerd op ‘veehouders’. Echter, er blijken volgens EenVandaag ook 500 deelnemers te zijn die GEEN veehouderij had. Hoe was dat mogelijk?  

De enquête in 2020 werd door 1423 veehouders ingevuld en de enquête van 2022 werd door 548 veehouders volledig ingevuld, aldus EenVandaag. De enquête in 2024 werd door 1362 mensen ingevuld waarvan er slechts 879 aan hebben gegeven dat ze boer waren. Meer dan eenderde (!) van de deelnemers blijkt GEEN boer te zijn. Daardoor is er sprake van oververtegenwoordiging van de groep niet-boeren in het onderzoek van 2024. Sowieso wordt in het artikel van EenVandaag niet duidelijk hoeveel van de boeren die de enquête in 2024 hebben ingevuld, veehouder zijn. Voornamelijk omdat het onderliggende rapport met achtergrondinformatie niet is gepubliceerd. Ook wordt niet vermeld waarom niet gecontroleerd wordt, of mensen wel beroepsmatig zijn wie ze zeggen te zijn (via KvK nummers bijvoorbeeld).  

Opgeteld constateren wij:  

 1. EenVandaag heeft ten onrechte op 4 juni in haar berichtgeving de indruk gewekt dat er een enquête is gehouden onder uitsluitend boeren. 

 2. EenVandaag vergelijkt onderzoeksresultaten uit drie jaren, die niet vergelijkbaar zijn omdat ze niet op gelijke wijze en onder dezelfde selecte doelgroep/beroepsgroep zijn verzameld.  

 3. EenVandaag heeft bij de publicatie van de uitslagen van 2024 nagelaten te vermelden dat er oververtegenwoordiging is (meer dan een derde) van een groep niet-boeren.

 4. EenVandaag extrapoleert ten onrechte de resultaten opgehaald onder een selecte doelgroep van Boerderij lezers, naar “de boeren”.  

 5. EenVandaag stelt in april 2024 aan een andere groep deelnemers (boeren met eigen bedrijf) de vraag over vertrouwen in belangenorganisaties, dan zij in 2020 deden (veehouders) terwijl ze in  2022 geen enkele specificatie geven over wie de vraag heeft beantwoord. De titel voor hun artikel op 4 juni is daarmee suggestief, nepnieuws. 

 6. EenVandaag past, zonder daarvan melding te maken, haar selecte steekproef aan, hetgeen de onderzoeksresultaten onbetrouwbaar maakt.   

 7. EenVandaag controleert niet of deelnemers aan haar selecte steekproef wel boer zijn.   

Conclusie factcheck:  

EenVandaag heeft met haar woordkeuze in het artikel van 4 juni getiteld “Boeren hebben fors minder vertrouwen in Farmers Defence Force, die vandaag protesteren in Brussel”, aantoonbaar en opzettelijk desinformatie en nepnieuws verspreid! Die conclusie wordt nog verder onderbouwd door de poll die vanaf 6 juni op de website van NieuwRechts.nl werd geplaatst met de titel: “Staat u nog vierkant achter FDF?” Na 1 dag stond de teller op 586 stemmen waarvan 89% “Ja, absoluut” zegt.   

Wat ons betreft heeft het linkse EenVandaag – in haar afkeer van FDF – vooral laten zien hoe slecht het werk is wat ze leveren op kosten van onze belastingcenten!  

Naast de geconstateerde desinformatie in de berichtgeving van EenVandaag, bleek ook de korte video waarmee EenVandaag op X haar berichtgeving ‘opleukte’, aantoonbaar fouten te bevatten: men stelt dat FDF België de demonstratie op 4 juni in Brussel heeft georganiseerd. Echter, de demonstratie op 4 juni is aangevraagd, gemeld en onder verantwoordelijkheid van de Nederlandse FDF gehouden. Informatie die eenvoudig te achterhalen was geweest indien er sprake was geweest van onderzoeksjournalistiek.  

“De redactie houdt zich aan de Code Journalistiek Handelen voor de Landelijke Publieke Omroepen” zegt EenVandaag op haar website. Tsjonge…menen jullie dat nou?  

Wil je dat alle slinkse media en politici die nepnieuws verspreiden over boeren en onze rechten aangepakt worden door FDF?  Wil je jezelf garanderen van echte boerenbelangenbehartiging? Word dan lid van FDF! Steun elkaar!
Klik hier om lid te worden.   

Het FDF Bestuur

08 juni 2024

Tags: geen tags