blauwwitrood

FDF, Arno en Ingeborg schrijven geschiedenis: rechter beschermt democratie en schiet vlaggenverbod af!

Al vanaf zomer 2022 wapperen acht omgekeerde vlaggen langs de A1 in het weiland van Arno en Ingeborg. Als noodsignaal, als teken van onvrede met het beleid van Rutte 4.

De trouwe vazallen van Rutte en zijn rovers in de provincie Utrecht besloten onlangs dat het “na een halfjaar gedogen wel genoeg is geweest” en dat het “tijd is om de vlaggen op te ruimen”, en legden een last onder dwang op: 1000 euro per week wanneer de vlaggen ná 31 mei 2023 er nog zouden hangen.

Arno en Ingeborg, échte FDF-strijders, namen contact op met FDF. We waren het snel eens: er was maar één antwoord mogelijk om deze ondemocratische bemoeizucht van de provincie af te straffen: samen met onze juridisch adviseur naar de voorzieningenrechter! FDF als financier en leverancier van de juridische bijstand, en Arno als verzoeker. De zaak werd behandeld op 24 mei en vandaag, 30 mei, werd uitspraak gedaan.

In strijd met de Grondwet!

De rechter van de Rechtbank Midden Nederland heeft een uitspraak gedaan die álle provincies en álle zelfgenoegzame ambtenaren een gruwelijke slag om de oren heeft gegeven: wat zij via de last onder dwang hebben geprobeerd is het beperken van het Recht op de Vrijheid van Meningsuiting. Wat zij hebben geprobeerd met de last onder dwang: is in Strijd met de Grondwet, aldus de Rechtbank in haar uitspraak! Dat zijn ernstige feiten in een democratie – waar Nederland ondanks herhaalde ambtelijke pogingen die het tegendeel bewijzen, nog steeds prat op gaat te zijn!

Opruiende anti-boer media

Maar ook de Staatsomroep en aanverwante rel-journalisten, die er met hun opruiende en suggestieve berichtgeving over de betekenis van de omgekeerde vlaggen voor zorgden dat er bedreigingen aan het adres van boeren met omgekeerde vlaggen in het eigen weiland kwamen, zouden nu niet alleen hun excuses moeten maken, maar ook hun biezen moeten pakken: jullie zijn onrechtmatig, ondemocratisch en dictatoriaal aan de gang. Jullie morele kompas deugt evenmin als jullie gekleurde berichtgeving!

Bodemprocedure volledig en onvoorwaardelijk ingetrokken!

Dat men binnen de ambtelijke burelen van de provincie Utrecht de keiharde boodschap van de Rechtbank Midden Nederland begrepen heeft, bewijst het feit dat de aangekondigde bodemprocedure die de provincie Utrecht op wilde starten, inmiddels volledig en onvoorwaardelijk is ingetrokken!

Vandaag heeft de democratie gewonnen!!! De FDF-strijders en hun juridische team, zijn nog steeds onverslaanbaar als het gaat om de vrijheid van meningsuiting.

FDF feliciteert Aron en Ingeborg met dit klinkende succes! 

Herstel je recht!

Maar, Arno en Ingeborg en FDF hebben met deze uitspraak toch niet voor niks onze nek uitgestoken? We hebben dat voor de vrijheid van meningsuiting van de hele landbouwsector gedaan. Wij laten ons de mond niet snoeren!

Dus strijders, wat doen we? Hangen we allemaal die omgekeerde vlaggen weer op? Waar ze horen: in het weiland! Laten we allemaal weer – net als Arno en Ingeborg – zien hoe bij de boeren de vlag erbij hangt: dat we door dit klote-Kabinet – dat geen enkele steun meer in Nederland heeft – worden opgeruimd.

Arno beschreef op de zitting zijn reden voor de omgekeerde vlaggen, als volgt:  

“Door de vlaggen op zijn kop maak ik vreedzaam mijn punt. Als ik op de trekker stap word ik trekkertuig genoemd. Zou ik dingen doen die niet mogen dan noemt men dat trekker terroristen. Hoe moet ik mijn punt maken terwijl deze vlaggen vreedzaam zijn. Als dat ook niet meer mag, terwijl ondertussen mijn buurman zichzelf van het leven beroofd heeft en vele boerengezinnen hun geliefde wegbrengen, omdat ze het niet meer zitten en uit het leven stappen.

Dit beleid kost levenswerken en levens. Gemiddeld iedere twaalf dagen één.

Die vlag is ons noodsignaal, nu het platteland zijn boerenzonen begraaft.

Nood

Die omgekeerde vlag is de enige manier om elke dag opnieuw zichtbaar te houden voor heel Nederland, dat we in nood verkeren. Die omgekeerde vlag is ook de enige manier om tussen de oortjes van die klote-ambtenaren en politici te kruipen. Om hen elke dag opnieuw te laten zien wat we van hun schending van mensenrechten vinden.

Doe recht aan deze uitspraak en vier het Recht op Vrijheid van Meningsuiting, hang de vlaggen weer op. Omgekeerd, tot Rutte 4 – de slopers van de democratie en de rechtsstaat – is verdwenen! Pas dan krijgt onze democratische rechtsstaat weer een kans.

Het FDF-Bestuur
30 mei 2023

Tags: geen tags