20210503 - Tjeenk Willink

FDF stuurt brief aan Informateur Willink en aan landbouwwoordvoerders Tweede Kamer

Strijders, sinds mei 2019 weten we elkaar als boeren te vinden binnen FDF. Om eensgezind – schouder aan schouder – onze boerenbelangen te verdedigen en voor het voetlicht te brengen. Dat zit in onze naam en inmiddels ook in onze faam. ALL4One!

Met sterke argumenten en (wetenschappelijk onderbouwde) feiten, door acties, demonstraties of via de juridische weg zijn we een partij geworden waar rekening mee gehouden wordt in Den Haag en elders,  getuige de media en binnen politieke discussies. En dat is goed. Het boerenbelang is veel te lang genegeerd.
Het is daarom niet meer dan logisch dat FDF een brief heeft gestuurd naar de heer H.D.T. Willink, de huidige informateur voor het toekomstige Kabinet over de problemen die boeren ervaren door het falende politieke beleid. We hebben de heer Willink in een brief onze suggesties en oplossingsrichtingen aangeboden met betrekking tot de stikstofcrisis en het verbeteren van het verdienmodel voor de Nederlandse boer. Beide onderwerpen zijn van levensbelang voor de Nederlandse boeren én het voortbestaan van de Nederlandse landbouwsector: één van de meest duurzame ter wereld. Daar zijn we trots op en het wordt hoog tijd dat dit feit ook door de politieke besluitvormers wordt erkend.

Eensgezind

Alhoewel vanuit verschillende richtingen – die daar vooral zelf belang bij hebben – wordt gesuggereerd dat er sprake zou zijn van enorme verdeeldheid onder de boeren, ziet FDF het tegendeel. Dat geldt voor de oplossingen m.b.t. de stikstofproblematiek maar ook over de problemen van ons verdienmodel.
Als voorstel om uit de stikstofimpasse te komen hebben eind 2019 al, dertien boerenbelangenorganisaties eendrachtig in het Landbouw Collectief een formidabel plan van aanpak afgeleverd, dat nog steeds de meest duurzame én resultaatgerichte oplossing is voor de gehele Nederlandse economie! Dat Schouten het overleg doelgericht heeft verkloot – omdat verdeeldheid haar beter paste – neemt niet weg dat het plan van aanpak van het Landbouw Collectief zeer toekomstgericht en uitvoerbaar is.

Verdeeldheid is er ook al niet over het oplossen van de problemen van het verdienmodel: sinds FDF Keurmerk FarmerFriendly heeft gelanceerd, merken we dat onder boeren in alle sectoren, dit plan breed gedragen wordt. Ook diverse boerenbelangenorganisaties naast FDF sloten zich vrijwel direct aan bij Keurmerk FarmerFriendly, terwijl de deur nog steeds openstaat voor iedere belangenbehartiger die aan wil sluiten. Duizenden boeren schreven zich al in. Het beste voorbeeld van eensgezindheid in de sector!

Diepe crises door Rutte III

Beide oplossingen hebben we benoemd en onderbouwd in onze brief aan de heer Willink, als mogelijkheden om sámen met de boeren van Nederland weer te kunnen bouwen aan vooruitgang. Rutte III heeft slechts voor strijd, wantrouwen en erg slecht landbouwbeleid gezorgd, heeft onze sector in diepe crises gestort door verkeerde politieke besluiten, onterechte beschuldigingen en – beledigingen.

Landbouwwoordvoerders Tweede Kamer

Daarnaast hebben we aan de landbouwwoordvoerders van diverse politieke partijen ook een brief gestuurd met het verzoek tot een gesprek over dezelfde onderwerpen: het oplossen van de stikstofcrisis en FarmerFriendly als oplossingsrichting voor het verdienmodel.

Open vizier

Om het vertrouwen tussen de boeren van Nederland en politiek Den Haag te herstellen, is een open vizier en erkenning van de grote (financiële en maatschappelijke) waarde van de Nederlandse boeren voor Nederland, een eerste voorwaarde. FDF heeft aan het nieuw te vormen Kabinet en aan diverse partijen in de Tweede Kamer, bij deze de hand gereikt om samen naar de toekomst te kijken.

Het FDF-Bestuur

3 mei 2021

Tags: geen tags