logo's FDF, DDB, Stikstofclaim

Gevolgen voor de boeren van de Regeling spoedaanpak stikstof

In de Staatscourant van 23 maart 2020 is een Nieuwe Regeling Natuurbescherming (spoedaanpak stikstof bouw en infrastructuur) gepubliceerd, die grote impact lijkt te gaan hebben op de rechtspositie van boeren.

Dutch Dairymen Board, Farmers Defence Force en Stichting Stikstofclaim  – hebben gezamenlijk Damen Legal verzocht – om dit dossier grondig, juridisch te bestuderen zodat we u feitelijk en juist kunnen informeren.

Graag verwijzen we u naar het document dat Franca Damen heeft opgesteld om de gevolgen van de regeling voor de agrarische sector samen te vatten.

Met vriendelijke groet,

DDB
Sieta van Keimpema, voorzitter
FDF
Mark van den Oever
Stichting Stikstof Claim
John Spithoven
Tags: geen tags