dreamstime_s_78475053

Handelsdeal met Canada-CETA: hormonen op je bord!

Zijn handelsverdragen goed? Als ze het gelijke speelveld voor alle partijen respecteren: Ja! Maar juist dat is nooit het geval. Aan de Nederlandse – en Europese boeren worden voorwaarden opgelegd, die beleidsmakers in de EU laten varen als dat goed is voor hun vrindjes in bijvoorbeeld de auto-industrie.

Bij handelsverdragen zoals Mercosur en CETA is het gelijke speelveld; gelijke standaarden en voorwaarden, compleet afwezig voor boeren. Zo worden boeren in de EU streng gehouden aan I&R (Identificatie & Registratie), aan medicijnenregistratie, de registratie van voer, dierenwelzijnseisen en strenge eisen met betrekking tot gewasbeschermingsmiddelen. Naast dat deze voorwaarden de voedselveiligheid in de EU verhogen, verhogen ze ook aanzienlijk de kostprijs voor het Nederlands en Europees geproduceerde product. Dat boeren van de overheid eisen, dat ook buitenlandse voedselproducten aan die voorwaarden voldoen, is gerechtvaardigd.

Mercosur/CETA
FDF verzet zich daarom ook tegen de invoering van de handelsdeal met de Mercosur-landen en is uiterst kritisch over het verdrag met Canada; CETA. De productie van vlees wijkt ook in dit – aldus verschillende Tweede Kamer leden van regeringspartijen met boter op hun hoofd – “fatsoenlijke land”, sterk af van de productiewijze die aan de Nederlandse en Europese boeren wordt opgelegd.

FDF-bestuurslid Sieta van Keimpema dringt er bij de Europese Commissie voor Handel al een aantal jaren op aan om verscherpte controles voor Canada in te voeren. Omdat eigen onderzoek uitwees dat dit al jaren (sinds 2014) niet meer was gebeurd, terwijl Canada een grootgebruiker van groeihormonen is, en het I&R systeem er volledig ontbreekt.

Controle in Canada
Op 25 mei 2020 werd (stilletjes) een zevenentwintig pagina’s tellende audit gepubliceerd over de in Canada uitgevoerde controle in september 2019 (lees hier het Engelse rapport). Geschreven door de voedselveiligheidsdeskundigen van de Europese Commissie. Voor het eerst sinds de  inwerkingtreding van CETA, hebben ambtenaren Canadese rundveehouderijen geïnspecteerd die vee bestemd voor de Europese markt opfokken. Om na te gaan of ze aan onze EU-normen voldoen en met name aan het verbod op groeihormonen dat in Canada wijdverbreid is maar dat sinds 1988 op Europese bodem verboden is.

Onopgemerkt
Publicatie te midden van de media hysterie rond de corona-pandemie, is een aantal politici en beleidsmakers vast goed uitgekomen: zo bleef het onderzoek lange tijd zo goed als niet opgemerkt. Het waren immers diverse politici en beleidsmakers (ook Nederlandse) die onze bezwaren tegen het handelsverdrag met Canada bagatelliseerden: wij zouden overdrijven met onze bezwaren. Natuurlijk zou er geen vlees op de EU markt terecht zou komen dat behandeld is met groeihormonen: er waren goede afspraken gemaakt en onze zorgen waren niets meer dan door protectionisme ingegeven argumenten. Onze zorgen bleken echter meer dan terecht!

“Tekortkomingen”: hormonen op je bord
Het resultaat van de controles is op zijn zachtst gezegd verontrustend. Terwijl door CETA drie keer zoveel Canadees rundvlees naar Europa geëxporteerd kan worden, wijzen de deskundigen op verschillende “tekortkomingen” in de controle op de traceerbaarheid van de veestapel:

  • Onvolledige Canadese databases volgen niet effectief vee dat is geoormerkt als “hormoonvrij”, om er zeker van te zijn dat ze niet worden verward met ander vee. De traceerbaarheid van runderen is voornamelijk gebaseerd op papieren vervoersdocumenten en certificaten die onvolledig zijn of onjuiste informatie bevatten.
  • De audit wijst ook op het bestaan van een potentieel belangenconflict voor geregistreerde particuliere dierenartsen die moeten nagaan of de voorschriften inzake hormoonvrije veehouderijbedrijven worden nageleefd (deze dierenartsen worden betaald door de veehouders die zij controleren en aan wie zij ook ondersteunende diensten verlenen).
  • Een aantal van de tekortkomingen aangaande traceerbaarheid in de rundvleessector die de voedselveiligheidsdeskundigen constateerden, hadden ze bij de laatste controle in 2014 (!!!) ook al geconstateerd.

Ook slachterijen voldeden niet aan de vereiste voorwaarden.

Ractopamine
Van de varkensbedrijven die werden gecontroleerd op het verboden middel Ractopamine, werden er bij 5% van de controles, onregelmatigheden geconstateerd. Dus ook hier bleken de voorwaarden van en afspraken met de EU niet goed genoeg nageleefd te worden!

Vlees niet vrij van hormonen en anabolen
Kort gezegd is geconstateerd dat het huidige traceerbaarheids- en controlesysteem voor rundvlees dat uit Canada naar de EU wordt geëxporteerd niet garandeert dat het vlees vrij is van hormonen en anabolen.

Importstop!
FDF roept politici, ambtenaren, beleidsmakers en het Kabinet op om per direct de import van Canadees rundvlees op te schorten tót Canada daadwerkelijk én serieus werk maakt van de afgesproken voorwaarden waaraan het Canadese rundvlees moet voldoen. Overheden hebben er geen enkele moeite mee om de eigen veehouders klem te zetten bij het constateren van (minimale) tekortkomingen, dus behoort men nu ook dezelfde route te volgen. Zeker gezien het feit dat de Europese consument nu hormonen op zijn bord krijgt terwijl ze de garantie hebben gekregen dat dit uitgesloten zou zijn.

Daarnaast zou de Europese Commissie op korte termijn een volgende audit aan moeten kondigen. Het is te gek voor woorden dat Canada, een grootgebruiker van groeihormonen, al ruim vijf jaar geleden voor het laatst controle heeft gehad op het naleven van de met Europa afgesproken voorwaarden.

De Europese Commissie schendt ook daarmee direct het gelijke speelveld voor de Europese veehouders!

Het FDF-Bestuur

19 september 2020

Tags: geen tags