bvnl

Help mee! En gun jezelf de kans op een extra landbouwgeluid in de Tweede Kamer.

Beste mensen, We willen jullie hulp vragen. 
Nieuwe politieke partijen moeten, voor ze op de Tweede Kamer-verkiezingslijst kunnen komen, ondersteuningsverklaringen ophalen in alle kiesdistricten. Voor Belang van Nederland – BVNL (voorheen Groep Wybren Van Haga), geldt dat ook. 

BVNL heeft een instructie gemaakt en een pdf waarin de ondersteuningsverklaring zit. Print deze ondersteuningsverklaring uit, maak een afspraak op je gemeentehuis en neem je identiteitskaart/paspoort mee. De ondersteuningsverklaring vul je in op het gemeentehuis van je gemeente. Je kunt per kiesgerechtigde één ondersteuningsverklaring tekenen. Voor de aankomende verkiezingen kun je vanaf maandag 25 september tot en met maandag 9 oktober een ondersteuningsverklaring indienen. Maar: het volledig ingevulde én ondertekende formulier moet wel vóór 9 oktober bij BVNL binnen zijn. Stuur ingevulde en ondertekende verklaringen op naar: BVNL Palletweg 32 2031 DB Haarlem Een extra landbouwwoordvoerder in de Tweede Kamer is een extra steun voor de boeren van Nederland. Zelfs al heeft een pro-boeren politieke partij bijv. 28 zetels: deze heeft ook slechts één landbouwwoordvoerder die slechts één keer spreektijd heeft. Tegenover een horde anti-landbouwwoordvoerders van andere partijen. Dat houdt dus in dat de landbouw meer vertegenwoordigers nodig heeft in de Kamer! FDF moet in de Tweede Kamer, omdat wij de boeren op nummer 1 zetten, in plaats van ergens weggemoffeld in de marge. Help jij ons ook mee? Voor de link naar de instructie Klik Je Hier. Voor de link van de ondersteuningsverklaring Klik je Hier. Deze verklaring heeft niets met je uiteindelijke stem en politieke voorkeur te maken. Een ondersteuningsverklaring is een schriftelijke verklaring van een kiesgerechtigde, waarmee hij/zij het mogelijk maakt voor een partij om mee te doen aan de verkiezingen. Niets meer, niets minder! Alvast bedankt. 

Het FDF-Bestuur 

28 september 2023 

Tags: geen tags