20210720 - Jumbo 1

Herhaalde oproep: FDF zoekt personen, grondbezitters of bedrijven die direct grenzen aan N2000 gebieden

Sinds 7 juli jl. is FDF een procedure gestart waarbij we de provincies vragen om bedrijven die NOx uitstoten en hiervoor géén Nb vergunning hebben, te handhaven. Om zo het stikstofprobleem dat door de overheid en aanverwante instanties, ten onrechte en voor 100% op het bord van de landbouw wordt geschoven – waarbij men dreigt de landbouw in een groot deel van Nederland op te ruimen (!) –   het probleem van álle bedrijven en héél Nederland te maken. Precies zoals de uitspraak van de Raad van State in mei 2019, stelt. Alle bedrijven die stikstof uitstoten, behoren een geldige Nb vergunning te bezitten.

 Jumbo’s

Inmiddels hebben we al zicht op een aantal bedrijven dat geen noodzakelijke Nb vergunning heeft. Tegen het distributiecentrum van Jumbo te Raalte is al aangifte gedaan, maar ook andere Jumbo dc’s blijken geen verplichte Nb vergunning te hebben. En terwijl duizenden boeren zoals de PAS melders (die te goeder trouw hebben gehandeld en door de overheid in de problemen zijn geraakt!) iedere dag voor hun toekomst moeten vrezen, worden bijvoorbeeld niet-legale grootgrutters, níet aangepakt. Hen wordt geen strobreed in de weg gelegd. En kijken toe, hoe de boeren worden opgeruimd. “Meer ruimte voor ons”, lijkt de gedachte te zijn.

Die tijd is voorbij! FDF zorgt dat onze problemen ook hún problemen worden. Als het oplossen van het stikstofprobleem, door gerechtvaardigde handhavingsverzoeken van FDF politiek niet langer beperkt kan worden tot de landbouw én niet meer op te lossen is door simpelweg de landbouw uit Nederland vandaan te schoppen, zal Den Haag eindelijk eens écht moeite moeten doen om het probleem op te lossen. Om te voorkomen dat de hele Nederlandse economie door de idiote invoering van rammelend beleid, tot stilstand komt.

Want niet alleen de Jumbo’s van Nederland komen bij ons aan de beurt! Andere sectoren, andere bedrijven ook!  En we hebben één ding gemeen: we vallen allemaal onder dezelfde wetgeving. Daarom  zullen ze ons heel serieus nemen!

FDF staat niet toe dat met (grotendeels vergunde) landbouwstikstof, illegale situaties gelegaliseerd worden. Oog om oog, tand om tand! Om deze strategie optimaal te kunnen laten werken, hebben we jullie hulp nodig.

Oproep

Eerder riepen we jullie al op je te melden bij onze jurist wanneer je woont of gevestigd bent, in of direct grenzend aan een Natura 2000-gebied. Inmiddels hebben we al een mooi rijtje personen die zich gemeld hebben.

Er zijn echter nog Natura 2000-gebieden waar we jullie hulp nodig hebben, daarom herhalen we onze oproep voor onderstaande Natura 2000-gebieden. Wij zijn op zoek naar personen of bedrijven, die wonen of zijn gevestigd in of direct grenzend aan de volgende Natura 2000-gebieden, of aldaar percelen grond bezitten:

– Rijntakken;
– Dwingelderveld (Smalbroek);
– Uiterwaarden Zwarte Water en Vecht;
– Kampina en Oisterwijkse Vennen;
– Polder Westzaan;
– Weerter- en Budelerbergen & Ringselven;
– Kennemerland-Zuid;
– Coepelduynen;
– Langstraat;
– Vecht- en Beneden-Reggegebied;
– Roerdal;
– Eilandspolder;
– Buurserzand & Haaksbergerveen;
– Boezems Kinderdijk;
– Grensmaas;
– Arkemheen;
– Witte en Zwarte Brekken;
– Maasduinen;
– Broekvelden, Vettenbroek & Polder Stein;
– Drents-Friese Wold & Leggelderveld;
– Oude Maas;
– Oostelijke Vechtplassen.

Wil jij ons meehelpen het recht te laten zegevieren?  Neem dan contact op met onze jurist, via het telefoonnummer: 074 700 22 16. Mogelijk heb je al eens gebeld: na onze eerdere oproep werd onze jurist overspoeld door telefoontjes. Een geweldige respons! Hij heeft geprobeerd iedereen terug te bellen maar indien dit niet is gebeurd, bieden we daarvoor onze verontschuldigingen aan en hopen dat je het opnieuw probeert.

Bestuur FDF

20 juli 2021

 

 

Tags: geen tags