20210127 - vrouwe Justitia

Het Beleidsadvies van de Landsadvocaat: selectief en onjuist

Wanneer de situatie inmiddels niet zo extreem bedreigend zou zijn voor duizenden boerengezinnen en -bedrijven, zou je kunnen lachen om ministers binnen Rutte 4, die woorden als “Dit is het eerlijke verhaal” in de mond nemen. Christianne van der Wal – Minister van Stikstof en Natuur – heeft inmiddels een behoorlijk kwalijke reputatie als het om het verkondigen van ”de waarheid” gaat. Zij is er zo één van de categorie: “Ik verkondig mijn eigen waarheid”, wat noch met de waarheid noch met “het eerlijke verhaal”, zelden iets van doen heeft.

Besmettelijk

En net zoals geheugenverlies inmiddels een ernstig besmettelijke ziekte in Den Haag is, gaat het met het vervormen van de waarheid, hetzelfde besmettelijke padje af. Dat constateren we na het lezen van het Beleidsadvies van Landsadvocaat Pels Rijcken van 16 december 2022, dat onjuist en selectief de situatie van de PAS melders schetst over de handhaving van PAS-meldingen.

Pels Rijcken

En wie denkt: “wat was er ook alweer met dat kantoor Pels Rijcken?”: het imago van Pels Rijcken kreeg een meer dan gevoelige dreun door de berichtgeving in 2021 dat binnen dit kantoor sprake was (geweest) van ongekende fraude en verduistering, aldus de NOS. Dat Pels Rijcken dus. Voor de regering is dat geen reden geweest om dit kantoor niet meer in te schakelen voor belangrijke juridische adviezen. Voor Pels Rijcken geldt dezelfde vergevingsgezindheid als voor liegende ministers. Waarvan akte.

FDF Team Juridisch

Het FDF Team Juridisch heeft kennisgenomen van het beleidsadvies en juridisch getoetst. En is tot de conclusie gekomen dat het Beleidsadvies van de Landsadvocaat selectief en onjuist is. De Landsadvocaat heeft de rechtspraak van de Afdeling verkeerd uitgelegd, heeft zich van ‘cherry picking’ bediend en heeft essentiële argumenten die in het voordeel van PAS-melders kunnen pleiten al dan niet bewust buiten beschouwing gelaten.

 Kamervragen

Een kwalijke zaak, vindt FDF. Klik hier voor het juridisch commentaar van FDF Team Juridisch. FDF verwacht dat de Kamerleden hun werk zullen doen en over dit selectief geformuleerde “beleidsadvies” de juiste vragen zullen stellen in de Kamer.

 

Het FDF-Bestuur
12 januari 2023

Tags: geen tags