20230119 - Spaarvarken Transparant

Zoek de verschillen: RVO-Exportcijfers vleesvarkens naar Duitsland en Duitse slachtcijfers Nederlandse vleesvarkens

FDF heeft opheldering gevraagd aan Minister Piet Adema en RVO over informatie die we van onze Duitse relaties hebben ontvangen, waaruit blijkt dat er opvallende verschillen zitten in de door RVO gepubliceerde exportcijfers van Nederlandse vleesvarkens naar Duitsland en Duitse slachtcijfers van Nederlandse vleesvarkens.

Grote verschillen

Om een goed beeld van de markt te hebben en een geïnformeerde inschatting te kunnen maken over de te verwachten prijsbewegingen (stijgingen en dalingen), is correcte data over in- en export (aanvoer of afvoer) essentieel. Dat geldt zeker ook voor de Nederlandse vleesvarken houders. Zij raadplegen daarom de marktinformatie die RVO hier wekelijks over publiceert.

Opvallend én alarmerend is het bericht dat we van onze Duitse relaties ontvingen over grote verschillen tussen de exportdata van vleesvarkens naar Duitsland – zoals die op de site van RVO gepubliceerd worden – en slachtcijfers van Nederlandse vleesvarkens in Duitsland. Hierin zit, van week op week – het gehele jaar door – wel een verschil van tussen de 25% tot soms wel 100% in aantallen vleesvarkens.

Terwijl in het Nederlandse overzicht meestal een getal staat van 10.000 à 12.000 naar Duitsland geëxporteerde vleesvarkens per week, vermelden de Duitse slachtcijfers die wij hebben ontvangen, over dezelfde periode wel tot uitschieters tussen de 24.000 en 25.000 Nederlandse vleesvarkens per week – en dit overzicht betreft niet eens alle Duitse slachterijen waar Nederlandse vleesvarkens heen gaan. Het verschil tussen de RVO marktinformatie en de Duitse slachtcijfers is dus nog groter dan het percentage dat we nu al inzichtelijk hebben.

Wat gaat hier mis? Hoe kan het dat RVO exportcijfers voor vleesvarkens publiceert die zoveel lager liggen dan de Duitse cijfers?

Veel vragen  

Nederlandse varkenshouders melden binnen 48 uur hun afgevoerde varkens af bij hun handelaar – anders volgt een boete van RVO. Wat gebeurd er vervolgens verderop in de keten: melden de handelaren de geëxporteerde varkens niet (tijdig) af? Controleert RVO dit? Zo ja, wat zijn de bevindingen? Zo nee, waarom niet? Deze vragen heeft FDF neergelegd bij Minister Adema en RVO.

Aangezien aan varkenshouders hoge boetes kunnen worden opgelegd wanneer er te laat wordt afgemeld, kan het toch niet zo zijn dat de schakels verderop in de keten deze plicht niet nakomen en/of daarop niet wordt gehandhaafd?  Wanneer we daadwerkelijk vast moeten stellen dat duizenden varkens week op week “spoorloos” zijn – omdat de I&R niet klopt verderop in de keten – is er een probleem.

Alarmerend

FDF vindt het verschil in cijfers alarmerend en wil van de minister weten welke actie er op onze brief wordt ondernomen.  Natuurlijk zal FDF, wanneer dat gewenst is, inzage geven aan LNV in de cijfers die wij van betrouwbare bron hebben gekregen.

Belangen

Het is voor ons van essentieel belang dat duidelijk wordt waar de verschillen vandaan komen en welk/wiens belang hiermee wordt gediend. Wanneer de export van vleesvarkens veel hoger ligt dan opgegeven wordt, wordt de marktinformatie ten koste van de opbrengstprijs van de Nederlandse vleesvarkenshouders gemanipuleerd.  Want dan is de Nederlandse markt veel krapper dan men wil doen geloven. Tevens hebben deze niet-correcte marktcijfers een negatieve invloed op de vermeende milieubelasting die aan de Nederlandse vleesvarkenshouderij wordt toegekend.

POV

FDF Team Varkens heeft voor verzending van de brieven aan LNV en RVO, ook contact opgenomen met de Producentenorganisatie Varkenshouderij (POV) die ons vertelde dat zij uitgaan van de juistheid van de door RVO gepubliceerde weekcijfers. De slachtcijfers die echter bij ons zijn aangeleverd, vertellen een ander verhaal.

FDF hoopt op zeer korte termijn van zowel Minister Adema als RVO antwoorden te krijgen op onze vragen. We zullen jullie dan direct op de hoogte brengen.

Het FDF-Bestuur
19 januari 2023

Tags: geen tags