20210127 - vrouwe Justitia

Het Gerecht van FDF Politici en pers op het menu

Strijders, zoals jullie allemaal weten, mag Sigrid Kaag (D66) zich op 16 maart aanstaande melden bij de kantonrechter in verband met haar uitspraken over FDF in het programma Nieuwsuur.

Het continu framen van FDF, waar een groeiend aantal leden van de pers en/of politiek zich tot verlaagt, moet afgelopen zijn. Laster en smaad houden ze maar lekker in hun politiek gekleurde kringetje, waar het zo’n beetje tot staande praktijk is verworden.

NRC

Naast Kaag heeft FDF ook het NRC gedagvaard om op 19 maart 2021 te verschijnen voor de kantonrechter van de rechtbank Amsterdam.

FDF verwijt het NRC, dat zij of een door haar aangezochte hulp- of tussenpersoon in een publicatie van 26 januari 2021 in strijd met de waarheid heeft gesteld of gesuggereerd, dat FDF is geradicaliseerd, terwijl haar uitlatingen “crypto-gewelddadig”, radicaal en antidemocratisch zijn en FDF betrokken is geweest bij opruiing tot gewelddadig optreden, een “bestorming” van een provinciehuis en intimidatie van politici. FDF eist een immateriële schadevergoeding van in totaal € 15.000,00.

Omdat NRC eerder in het geschil is bijgestaan door een advocaat, die kort geleden is benoemd tot rechter bij de rechtbank Amsterdam, en NRC nu wordt bijgestaan door een andere advocaat van hetzelfde kantoor, zal FDF de kantonrechter vragen om de zaak ter verdere behandeling te verwijzen naar een andere rechtbank. FDF wil verzekerd zijn van een behandeling van de zaak door een onafhankelijke rechtbank!

Staat en Opsporing Verzocht

FDF heeft eerder de Staat en AVROTROS gedagvaard in een soortgelijk geschil met betrekking tot een uitzending van Opsporing Verzocht. FDF is toen ten onrechte in verband gebracht met brandstichting. Dat is even later gerectificeerd, maar FDF eist ook hier een immateriële schadevergoeding, van in totaal € 50.000,00. Deze zaak wordt door de kantonrechter van de rechtbank Den Haag behandeld op de zitting van 2 april 2021.

Het geld wil FDF gebruiken voor de verdere belangenbehartiging van de agrarische sector, zoals het organiseren van demonstraties.

‘Foute’ pers en politici

Voor FDF is het belangrijk dat pers en politiek geen loopje meer nemen met de waarheid en de feiten. Die werkwijze ervaren wíj als een vorm van opruiing van de publieke opinie tégen de boeren van Nederland in het algemeen en FDF als organisatie, in het bijzonder. Pers en politiek behoren – vanuit hun functie en verantwoordelijkheid – zorgvuldig te zijn.

Het FDF-Bestuur

12 maart 2021

Tags: geen tags