20210310 - weidevogels

Vertrouwensbreuk tussen Friese boeren en Gedeputeerde Hoogland Uitkomst actie 10 maart: Spoeddebat op 17 maart!

Tientallen boeren reden vandaag naar het Provinciehuis van Leeuwarden om daar een brief plus paasei af te leveren aan Gedeputeerde Douwe Hoogland (PvdA). De gedeputeerde heeft, met zijn voornemens voor het weidevogelbeheer zoals opgesteld in het ontwerp Omgevingsverordening, een regelrechte oorlogsverklaring afgegeven aan de Friese boeren!

De aanwezige boeren hebben, nadat het gesprek tussen de gedeputeerden Hoogland en Fokkinga en een delegatie van de organisatoren – FDF, Agractie, DDB, NAV en NMV – had plaatsgevonden, aan de heer Hoogland een  ‘Brevet van onvermogen’ uitgereikt.

Succes!

Onze boerenactie vandaag leverde al een eerste positief resultaat op: op initiatief van FvD, PVV en CU vindt er op 17 maart een spoeddebat plaats op het Provinciehuis.
Reden waarom dit voor de Friese boeren zo belangrijk is, is het feit dat er sinds de publicatie van de plannen van Hoogland, sprake is van een volledige vertrouwensbreuk tussen hem en de Friese boeren – Hoogland is onhoudbaar.

Furieus

De Omgevingsverordening, waarover in het najaar zal worden besloten, moet per direct van tafel. Met deze verordening wil Hoogland vanaf volgend jaar bewerkstelligen dat een boer niet meer vrij zijn land mag betreden tussen zonsondergang en -opkomst! Dit in combinatie met de regel in de mestwet dat er boven de 20 graden Celsius geen mest meer uit gereden mag worden, betekent voor de Friese boeren dat ze dus ook niet meer in de avond mest mogen uitrijden wanneer het voldoende is afgekoeld. Dit is voor de agrarische sector een onwerkbare situatie en een regelrechte bedreiging voor het voortbestaan van honderden boerenbedrijven! Daarnaast hebben ook de vogelbeschermers binnen de vogelwacht, furieus gereageerd op de plannen van de gedeputeerde.
Daarom eisen wij dat:

  • Deze (ontwerp) wet per direct van tafel gaat! We eisen van Gedeputeerde Staten dat deze ontwerp verordening per direct ingetrokken wordt.
  • Dat GS in gesprek met betrokken boerenorganisaties DDB, NAV, FDF, AGRACTIE en NMV aan een plan gaat werken waarbij het gehele spectrum beschouwd wordt:
  • Dat GS met de betrokken boeren en volgelwachters aan een plan gaat werken waarbij het gehele spectrum beschouwd wordt:

Opstappen!

Tevens is gevraagd aan de heer Hoogland – in verband met zijn bewezen ongeschiktheid nu hij een volledige vertrouwensbreuk heeft veroorzaakt tussen hem en de Friese boeren –  om per direct op te stappen. De bereidheid om met Hoogland zaken te doen, kan op geen enkele draagvlak meer rekenen onder onze achterban.

Wij raden alle Friese boeren aan om op 17 maart: verkiezingsdag, pas te gaan stemmen nádat het spoeddebat heeft plaatsgevonden. Zodat we de échte boerenstrijders in de politiek kunnen belonen met onze stem!

Het FDF Bestuur, regio Friesland
Bestuur Dutch Dairymen Board
Bestuur Agractie

10 maart 2021

Tags: geen tags