zwijn

Insleep Varkenspest Nederland (Risico ongekend hoog)

Exact een jaar geleden waarschuwde FDF Team Varkens meermalen voor de insleep risico’s van Afrikaanse Varkenspest (AVP). De risico’s die we toen benoemd hebben, zijn er nog steeds en inmiddels ongekend hoog. Kort geleden verscheen een nieuw onderzoek dat onze bevindingen onderbouwd. We roepen het nieuwe kabinet op maatregelen te nemen!

Op 17 april 2024 werd dit nieuwe onderzoek gepubliceerd: Overleving van het Afrikaanse varkenspestvirus in voeder, beddingmateriaal en mechanische vectoren en hun mogelijke rol in virusoverdracht. Een onderzoek dat de eerdere bevindingen van FDF Team varkens bevestigd.

Op 15 juni j.l. werd er een met Afrikaanse Varkenspest (AVP) besmet wild zwijn gevonden in Hessen, Duitsland, vlakbij Frankfurt am Main.

FDF Team Varkens vindt het noodzakelijk dat de Nederlandse overheid stappen onderneemt om een uitbraak binnen onze landsgrenzen te voorkomen. We roepen daarom opnieuw het Ministerie van Landbouw op om in te grijpen, daar waar nodig!

Geïmporteerd vlees en of vleesproducten vanuit landen waar varkenspest speelt, zouden getest moeten worden om te weten wat er binnenkomt.

Ook is er nog steeds geen sluitende Track&Trace van alle grondstoffen die via import uit ASF-gebieden binnenkomen. Het huidige systeem is nog steeds niet op orde.

Start met PCR testen op producten waarover twijfels zijn. Het nieuwe onderzoek laat duidelijk zien dat een PCR test de juiste tool is om ASF virus te onderzoeken.

We moeten dit risico als sector en belangenbehartigers eens serieus gaan nemen. Een uitbraak zal gigantische economische effecten hebben op de sector. We verliezen licenties voor export wat meteen zal resulteren in een prijscorrectie, die afgewenteld zal worden op de varkenshouders.

De verantwoordelijken moeten nu in actie komen om insleep risico’s werkelijk te beperken!

Beste Varkenshouders van Nederland: er zijn verzekeringsmogelijkheden om je alvast in te dekken tegen de schade, mocht je bedrijf wel getroffen wordt door ASF: we weten dat vergoedingen door de overheid de schade nooit volledig dekken.

Het vriendelijke maar dringende verzoek aan het nieuwe Kabinet en de nieuwe Minister van landbouw is, om dit serieuze verzoek op te pakken. En om partijen met kennis en ervaring samen te brengen – daarbij geen partijen uit te sluiten – want de risico’s voor de varkenshouderij zijn dusdanig groot dat er gewerkt moet worden aan oplossingen op dit dossier.

Het FDF Bestuur
FDF Team Varkens

21 juni 2024

Tags: geen tags