voting result 17062024 nature eu

Natuurherstelwet aangenomen – zwarte dag voor democratie en voedselproductie

Toen – een paar maanden geleden – de Natuurherstelwet niet ter stemming werd voorgelegd en – i.v.m. gebrek aan steun – verdween in een Brusselse bureaula, waarschuwde FDF al voor het scenario dat zich na 4 juni zou voltrekken: zodra er een meerderheid voor de Natuurherstelwet zou zijn, zou deze in stemming worden gebracht. En inderdaad: even tussen de installatie van het oude en het nieuwe EU-parlement en de EU Commissie in, en nog in de laatste dagen van het Belgische EU voorzitterschap werd er vandaag nog even snel gestemd. De wet werd 17 juni 2024 aangenomen.  

Het is precies die minachting voor de democratische uitkomsten van verkiezingen, waarmee de huidige lichting ministers, premiers en EU Commissarissen, het draagvlak voor de Europese Unie slopen.   

Waarom EU-lidstaten die tegen de Natuurherstelwet zijn, zich in het voorstadium niet hebben beroepen op het subsidiariteitsbeginsel, is de grote vraag. Dat beginsel is vastgelegd in artikel 5 lid 3 Verdrag betreffende de Europese Unie (VEU) en bepaald dat Brussel zich alleen mag bemoeien met zaken die boven het nationale belang uitstijgen. 

De Natuurherstelwet is al flink afgezwakt maar zal, in die landen waar rechters op de letter van de wet oordelen zoals Nederland, voor flinke problemen zorgen: in feite krijgt elk madeliefje en elke duif op de Dam, natuurwaarde toegekend.   

Ervaringen met rechterlijke uitspraken uit het verleden tonen aan dat Nederland een totale juridische lockdown voor alle huizenbouw, infrastructuur enz. kan vrezen terwijl landbouwgrond voor een groot deel onbewerkbaar wordt en uit de voedselproductie wordt gedwongen (op meer dan 450.000 ha gaan extra natuurvoorwaarden gelden).  Van belang worden de nationale wetgevingsjuristen, om de strekking en invloed van de Natuurherstelwet in te kaderen. Wetgeving waar rechters zich vervolgens op kunnen baseren.  

Met een oorlog aan de grenzen en grote druk op onze voedselzekerheid, is het besluit van vandaag, van de milieuministers van de EU, het begin van het einde van de EU.  

Wat we zojuist  concluderen is dat kort na het aannemen van de Natuurherstelwet, blijkt dat de Groenen Milieuminister van Oostenrijk, Leonore Gewessler, geen toestemming had om in te stemmen met de wet. Zij heeft daarmee de Oostenrijkse Grondwet geschonden. Inmiddels heeft de bondskanselier van Oostenrijk, Karl Nehammer aangekondigd naar het Europese Hof te stappen om de ongeldige stem van Gewessler ongeldig te laten verklaren. ÖVP-secretaris-generaal Christian Stocker kondigde aan dat hij een aanklacht gaat indienen wegens ambtsmisbruik.

Nederlandse Ministers en Staatssecretarissen negeerden ook meerdere malen de wil van de Tweede Kamer bij stemmingen in Brussel. De Tweede Kamer deed vervolgens niks. Het is goed om te zien dat de Oostenrijkse regering niet met zich laat sollen!  

Het FDF Bestuur

17 juni 2024

Tags: geen tags