“It’s better to be a pirate, than join the navy”

31 augustus 2020 – Koblenz

Eerste kennismaking voor de EU landbouwministers met Farmers Defence Force!

Nadat het FDF bestuur maandag 31 augustus aanwezig was bij de boerendemonstratie te Koblenz, waar voorzitter Mark van den Oever een denderende en aufregende speech hield, werd de actiedag van FDF voortgezet op het water. Niet, door op te stappen op de door gast-organisaties EMB en BDM ingehuurde rondvaartboot (die de boot waarop de EU Landbouwministers zich lieten trakteren door hun Duitse collega Julia Klöckner, tegemoet voer en daarna achtervolgde) maar met een voor deze gelegenheid speciaal gehuurde speedboot met 180 pk motor. Deze speedboot, opgetuigd met FDF vlaggen en voorzien van een krachtige misthoorn – die  iedereen op het water van de Moezel het bloed in de aderen deed stollen – voer met grote snelheid een uur lang rondom en naast de rondvaartboot met de Europese landbouw-hotemetoten. Zodat het geen enkele landbouwminister in Koblenz ontging dat FDF” in da house was”.

Of, zoals Mark het in zijn speech verwoorde met een tekst van Rammstein:

“Seht Ihr mir, hört Ihr mir, Fühlt Ihr mir?”

FDF is gezien, gehoord én de boodschap is gevoeld.

Het is voor de EU landbouwministers te hopen dat ze lering trekken uit deze, voor velen van hen eerste kennismaking met de snelste en felste boerenbelangenbehartiger van Europa. Want voor FDF was Koblenz een start. Van een hernieuwd salvo aan demonstraties. Tot de boeren van Nederland en Europa het beleid krijgen dat ze verdienen: rechtvaardig, rechtmatig en economisch duurzaam. En dat we daarvoor soms langs het randje zullen moeten gaan om de boodschap over te brengen aan onze kwelgeesten, is een niet te vermijden offer. Want, zoals Steve Jobs al zei:

“It’s better to be a pirate, than join the navy.”

Het FDF Bestuur

31 augustus 2020

Tags: geen tags