Strijders winnen

Strijders, the world is yours: De voermaatregel is van tafel!!!

De kogel is door de kerk: de voermaatregel is van tafel

FDF wil allereerst onze enorme dank uitspreken aan alle strijders, voor jullie tomeloze inzet om de voermaatregel van tafel te krijgen. Grandioos!

In januari verwezen we al naar bovenstaande titel: FDF, the world is yours.

Met een duidelijke boodschap: als wij samen schouder aan schouder volhardend blijven strijden, is alles mogelijk.

En wat hebben jullie samen met ons gestreden deze afgelopen maanden. En wat zijn jullie bereid om dat nog steeds te doen, wéér te doen. Samen sterk in onze vastberadenheid en daadkracht. Steeds weer wisten we met acties en aanwezigheid, de voermaatregel bij iedere Nederlander op tafel te krijgen. Wisten we druk te leggen bij ieder Kamerlid en elke provinciale politicus. Elke krant, elke zichzelf respecterende vorm van media deed verslag van onze acties en het waarom. Wij zijn er trots op dat we zulke leden in onze vereniging hebben die niet van opgeven weten! Wat is dat een gigantische steun in de rug!

De geoliede machine die FDF inmiddels geworden is, is een bedreiging voor de status quo in Den Haag én voor de  “belangenbehartigers” die aan de tiet van de overheid liggen (een aantal van hen zelfs zonder enig leden-mandaat!). Politiek Den Haag weet inmiddels dat wanneer de strijders van FDF zeggen dat er actie komt, er actie komt.

Zege

Maandenlang hebben we toegewerkt naar deze zege van vandaag. Actie na actie werd doorgezet: allereerst het afbreken van de overleggen met Schouten door het Landbouw Collectief; vervolgens het stoppen van het overleg met LNV door de krachtvoerwerkgroep; de wilde acties; het aanwezig zijn bij de Tweede Kamer tijdens die laatste nacht voor het reces; de demonstratie in De Bilt waar de héle sector op het FDF podium hun steun uitsprak voor ons streven dat de voermaatregel van tafel moet; de steun van de KNMvD; de steun van de voerindustrie; de kort gedingen tenslotte van SSC en STAF… en het is niet voor niets geweest.

Dit was een perfect verlopen gezamenlijke exercitie waar ieder van ons van moet leren: als het in het boerenbelang is dat je Den Haag de rug toekeert, dan dóe je dat! Dan blijf je niet dooremmeren aan een tafel waar geen enkele boer je wil hebben! Dan blijf je thuis! Dan maak je een punt!

Je kúnt niet druk leggen bij de politiek en tegelijkertijd onderhandelen met de ambtenaren van LNV.

Dat is de boodschap voor ons allen voor het vervolgtraject:. geen overleg als LNV kwalijke uitgangspunten heeft. Herstel de eensgezindheid. Dat is boerenbelangenbehartiging!

En leer die aap in Den Haag niet klimmen: houd je kaarten op de borst tot de toezeggingen zijn binnen gehaald, in beton gegoten! Laat dat direct een waarschuwing zijn voor iedere “belangenbehartiger” die hier aan voorbij wil gaan: er bestaat géén draagvlak als er geen overleg/overeenstemming is met alle belangenorganisaties met boerenleden!  Een aantal partijen – grotendeels zonder ledenmandaat! – hebben continu de eenheid die de sector uit wil dragen, ondermijnt. Zelfs na de uitdrukkelijke oproep van SSC om de onderhandelingstafel te verlaten, zijn zij wél om tafel blijven zitten met LNV. Hebben zij wél voorstellen aangedragen voor stikstofreductie die op géén enkel draagvlak kunnen rekenen onder de boeren of in de agrarische sector.

Het zou wijs zijn, als deze partijen zich koest houden: jullie spreken niet voor de sector. Jullie spreken niet voor onze leden. Laat dat duidelijk zijn!

Uit de brief die door Minister Schouten vandaag naar de Kamer werd gestuurd, blijkt dat zij volstrekt onnodig de melkveehouderij onder gigantische druk heeft gezet door te dreigen met invoering van de voermaatregel. Dat ze de hele sector tijd, energie en geld heeft gekost doordat alle partijen zich hebben ingezet om uit alle macht te proberen om het zinkend schip van Schouten van koers te doen veranderen. Dat zij alle politie en veiligheidsregio’s onnodig een puist werk heeft bezorgd TERWIJL HET NIET NODIG BLIJKT TE ZIJN. De stikstofruimte wás er al via de varkenssanering. Die hád al eerder als alternatief kunnen dienen. We hebben hier te maken met een minister die volstrekt onhoudbaar is! Die ons allemaal volstrekt onnodig heeft geschoffeerd en gebruikt!

LNV wil vanaf 2021, voorstellen uit het rapport van het LC – zoals meer uren weidegang – simpelweg onbetaald en wettelijk opleggen aan de boeren van Nederland! Niks vrijwillig, en nergens een vergoeding voor. En maar schijnheilig in de media verklaren dat er zoveel geld beschikbaar is voor de boeren van Nederland. Onzin! De centen blijven in Den Haag en de landbouw wordt weer belast met meer eisen en minder opbrengsten.

Disfunctioneren

Dat er na meer dan een jaar, nog steeds geen uitweg is uit de stikstofimpasse is toe te schrijven aan het disfunctioneren van één minister, één hoofdverantwoordelijke: Minister Carola Schouten. Zij smeet het genereuze aanbod van de dertien belangenbehartigers in het Landbouw Collectief, waarmee ze direct de economie, de bouw, het milieu én de natuur had kunnen dienen, in ons gezicht terug! Stronteigenwijs en hooghartig.

Terwijl met dit plan van de sector, in 2020 drie keer meer stikstofreductie was bereikt als het Kabinet wilde en in 2021 zes keer meer stikstof gereduceerd kan worden.  Een plan dat nog steeds uitgevoerd kan worden, mits aan de voorwaarden van de sector wordt voldaan: vrijwillig én met een gerechtvaardigde vergoeding om de extra kosten te dekken! Want, zoals premier Rutte al zei: “De boeren zijn niet het probleem aangaande stikstof, maar kunnen wel meehelpen met de oplossing.” Bedrieglijke woorden die tot nu toe op geen enkel wijze invulling hebben gekregen.

Rubberen laars

Een Minister die een zo genereus uitgestoken hand afslaat, waarmee ze zelfs meerdere doelstellingen, geformuleerd bij aanvang van haar ministerschap – het verdienmodel voor boeren, stikstofreductie, dierenwelzijn en het milieu – had kunnen behalen, is volstrekt ongeschikt voor haar positie. En dan kan er slechts één oordeel vallen: deze minister krijgt haar congé. Geen veren voor deze minister, maar een rubberen laars.

Het is genoeg geweest!

Het FDF Bestuur

19 augustus 2020

Tags: geen tags