FDF-logo-featured

Pollution Swapping

Pollution swapping: extern salderen buiten de landbouw, is VERBODEN!!!
Werkt overheid bewust naar tweede PAS affaire toe?

Na ruim één en een kwart jaar zit Nederland nog steeds in de stikstofimpasse, ondanks de enorme inspanningen van de landbouwsector om Nederland vooruit te helpen. Het ministerie van LNV blijkt niet de capaciteiten te hebben om, binnen de (EU) wetgeving, een werkbare oplossing te kunnen bedenken. Dus rijden we 100 km per uur – een ook niet te controleren maatregel – en is de jacht op landbouwstikstof geopend.

Machtsdenken

Het signaal dat LNV tijdens alle overleggen met de landbouwsector heeft uitgedragen is dat men slechts door wil zetten wat binnen de muren van LNV is bedacht. De minister zei het veelvuldig tijdens haar eerste gesprek met het Landbouw Collectief: “beleid wordt aan deze kant van de tafel gemaakt” en vorig jaar in Trouw: “Mijn wil is wet”. Een minister die in machtsdenken doet, krijgt wat ze verdiend: een sector die haar en masse de rug heeft toegekeerd en slechts één boodschap heeft: Opzouten!

2-0

Toen Schouten haar voermaatregel introduceerde, trok de sector de grens: tot hier en niet verder! Het was direct duidelijk dat veehouders niet mee gingen werken. FDF adviseerde de boeren tot burgerlijke ongehoorzaamheid: blijven je koeien goed voeren. Een oproep die direct werd opgevolgd, zoals gebleken is uit het rapport van het Pbl: er is massaal voorgesorteerd op de voermaatregel, het eiwit zit al “in de kuilbult”! Waardoor er voor Minister Schouten geen stikstofreductie in te rekenen is via het voer: 1-0 voor de strijders.
De voermaatregel ging vervolgens van tafel: 2-0.

Provincies in de fout

Een aantal provincies verliezen nu hun geduld. Ze willen beginnen met extern salderen waarmee ze bedoelen dat ze groene stikstof: NH3, willen uitruilen tegen grijze stikstof: NOx. Dat ze daarmee de hele Nederlandse economie bloot willen stellen aan een nieuw PAS-drama, lijken ze zich in hun hebberigheid naar het “boerenstikstof” niet te willen realiseren! Die conclusie trekt FDF, die samen met melkveeclub DDB, juridisch onderzoek heeft laten verrichten naar de Europese NEC-Richtlijn.

Aangetekend op de hoogte gebracht

In deze Richtlijn zijn maxima opgesteld per lidstaat aangaande een aantal stoffen die voorkomen in de lucht. NOx en NH3 zijn daar beide onderdeel van en hebben hun eigen ruimte en plafond. Het verschuiven van NH3 naar NOx heet pollution swapping en is uitdrukkelijk verboden! FDF en DDB stelden alle provincies hiervan een paar maanden geleden al schriftelijk en aangetekend van op de hoogte. Wat de Nederlandse overheid en een aantal provincies willen doen via ‘extern salderen buiten de landbouwsector’ zal vroeg of laat (zodra de gerechtelijke procedure is afgerond) teruggedraaid moeten worden omdat het illegaal is! Dan zit Nederland opnieuw in dezelfde situatie als door het gerechtelijk afschieten van de PAS! FDF en DDB hebben deze provincies afgelopen week opnieuw een brief gestuurd. Deze kunt u hier lezen!

NOx oude landbouwmachines

Wat wel mogelijk is zijn initiatieven waarbij door innovatie, NOx wordt gereduceerd en deze ruimte vervolgens door bijvoorbeeld bouw- en wegenbouwprojecten kan worden gebruikt. Die NOx ruimte kan de landbouwsector (hoewel in zeer beperkte mate) leveren als de overheid stimuleringsmaatregelen en subsidies beschikbaar stelt om bijvoorbeeld oude landbouwmachines in te ruilen voor schonere exemplaren. Een plan dat door een groep boeren uit Flevoland, bijgestaan door Job Rikken/Agractie is geïntroduceerd. Daarnaast ligt de grootste kans voor de Nederlandse economie om NOx ruimte te creëren, bij de NOx producerende sectoren zelf door hun uitstoot te reduceren via innovaties.

Europese wet

Het wordt hoog tijd dat alle overheidsinstellingen, ambtenaren naar Brussel sturen om zich bij te laten spijkeren over de NEC Richtlijn die overduidelijk is: pollution swapping ( vervuilingsruil) waarbij één vervuilende stof vermeerderd (NOx) als gevolg van een maatregel die is ingevoerd om een andere stof (NH3) te verminderen, is verboden! FDF zal alles in het werk stellen om er voor te zorgen dat de Nederlandse overheid zich deze keer wél aan de (Europese) wet houdt – zoals ze van de Nederlandse boeren en burgers ook verwacht.

Wil jij ook onderdeel zijn van deze rechtvaardige FDF-strijd waarmee we de Nederlandse Staat op de knieën dwingen? Van de jongste en felste boerenbelangenvereniging?
Wij dienen slechts één belang. Het boerenbelang. Word lid.

Het FDF Bestuur

5 september 2020

 

Tags: geen tags