FDF

Kom in actie of wordt opgekocht – op naar de 17e!

Op 3 november stond in de Staatscourant de nieuwe opkoopregeling. Binnen een straal van 10 km van N2000 gebieden kunnen veehouders uitgekocht worden. Dat heet “vrijwillig” maar zonder vergunning kun je niet werken. De overheid wil echt minder minder minder. Niet M***, maar minder boeren. Stukje bij beetje wordt de agrarische sector teruggedrongen.

Beroepsverbod

Als je bent uitgekocht dan is het ook echt over. In de Staatscourant staat dat de veehouderij niet elders in Nederland een veehouderij zal vestigen of overnemen, ook niet via een deelneming van de veehouder in een vennootschap, samenwerkingsverband of anderszins. Met andere woorden: nadat je “vrijwillig” (maar onder druk en niet vrijblijvend) bent uitgekocht, heb je ook nog eens een beroepsverbod. Misschien kun je nog wel ambtenaar worden bij het ministerie van LNV?

Hoe bereken je of je in de gevarenzone zit?

Voor de bepaling van die stikstofdepositie wordt gebruik wordt gemaakt van de Aankoop-Calculator, een rekeninstrument dat door de RIVM ten behoeve van de Minister van LNV is ontwikkeld voor de gerichte opkoop en dat gebruik maakt van depositieberekeningen van de AERIUS Calculator die wordt gebruikt voor de uitvoering van de natuurbeschermingswetgeving.

Bovenstaande komt uit de Staatscourant. Het is wettelijk vastgelegd dat je hun rekenmachine moet gebruiken: https://calculator.aerius.nl  Zelf meten, de universiteit laten meten, of andere rekenmodellen gebruiken uit Europese buurlanden: het is allemaal niet toegestaan. Dat is superhandig voor de overheid, want dan kunnen ze wat natuurgevoelige “hexagonen” bijtekenen. Voor Stichting Agri Facts publiceerde Geesje Rotgers daarover op 10 nov. jl. een rapport:

Op de zogenaamde habitatkaart van stikstofmodel Aerius blijken in de afgelopen vijf jaar zo’n 80.000 hectares met stikstofgevoelige natuur te zijn bijgetekend in de Natura 2000 gebieden. Dit gebeurde buiten het zicht van belanghebbenden rondom die natuurgebieden.

Geen weidegang meer zonder vergunning

Op 10 november verloor de Provincie Limburg een rechtszaak die aangespannen was door milieuorganisaties. En boer heeft nu een vergunning nodig van de Provincie om zijn koeien in de wei te mogen laten lopen. Theoretisch kunnen ze alles doen vanwege de crisiswetgeving… Zie deze korte video.

WTF wat moeten we doen?

Dat wordt toch weer naar Den Haag op 17 november. Nooit opgeven! Eerdere acties hadden effect. Zo is de veevoermaatregel ook van tafel gegaan. Ambtenaren hebben geduld. Wij ook. Bovendien komt er nu een mooie constructieve insteek met het concept FarmerFriendly.

FDF team juridisch

11 november 2020

Tags: geen tags