20201111 - collectivisatie landbouw

Omgevingswet: welkom in de U.S.S.R!

De nieuwe Omgevingswet wordt de meest omvangrijke wetgevingsoperatie genoemd sinds de Grondwet in 1848. Je zou denken dat ministers wetten en regelingen die ze in willen passen in deze monsteroperatie, met de nodige zorgvuldigheid door zouden willen voeren.

Niets is minder waar in het geval van LNV: Schouten wil het wetsvoorstel Stikstof en natuurverbetering er in een gruwelijk tempo doorheen jassen. In een tijd met grote beperkingen, waarbij we als belangenbehartigers niet met parlementariërs kunnen praten om ze te waarschuwen voor de gevolgen van deze wet. En nog vóór het kerstreces! Diezelfde tactiek volgde ze bij de Spoedwet Stikstof eind vorig jaar: in een gierend tempo werden de (grond)rechten van  boeren geschonden, maar daar kijkt blijkbaar niemand in Den Haag meer van op: dat is de ‘corebusiness’ geworden van dit Kabinet en parlement!

Het aantal artikelen, commentaren en meningen over de gevolgen van die nieuwe Omgevingswet, (waar de Wet Stikstofreductie en Natuurverbetering in wordt opgenomen) groeit met de dag. Wij hebben nog geen enkel artikel kunnen ontdekken waarin de gevolgen positief uitvallen voor de boeren van Nederland!

In een week tijd werd ons met een kaartje van de 10 km N2000 bufferzones duidelijk, dat bijna alle boeren in een bufferzone vallen. Blijken provincies stiekem veel stikstofgevoelige natuur te hebben bijgetekend zonder de belanghebbenden daarin te kennen. Mogen Limburgse boeren als eerste een beweidings- en bemestingsvergunning aanvragen. En kijk eens wat de nertsenhouders momenteel overkomt.

Het soort politici waar wij mee te maken hebben in Nederland is onmenselijk koud en onverschillig. En rooft bij elkaar via aanpassingen in wetgeving, wat ze met eerlijke handel niet voor elkaar kunnen krijgen. Gelegaliseerde diefstal.

Winterslaap

Toch schijnen er nog enkele boeren en hun voormannen in Nederland te zijn die de winterslaap nog niet uit hebben. Die beweren dat het “wel wat mee zal vallen”, “ zo’n vaart niet zal lopen” en “goed is in te passen”. Die landerig en lui via appjes aan hun boeren laten weten dat ze er deze keer “geen zin an” hebben. Slaap lekker verder, joh! Maar wees dan straks niet weer zo onecht ‘geschokt’, zoals een week geleden toen het beroepsverbod in de Opkoopregeling naar buiten kwam. Een beroepsverbod dat wel degelijk was besproken aan tafel bij LNV, waar o.a. deze zelfde mensen bij zaten, die nu “geen zin” hebben. Zij bleven zitten bij LNV toen dit beroepsverbod op tafel kwam en speelden vorige week bij het uitkomen van dat verbod, verontwaardiging en boosheid!

“Back in the USSR”: planeconomie

FDF strijdt met en vóór de boeren, die wel hun rechten willen verdedigen, die wel wakker zijn en zien wat er gebeurd. Wil je weten wat de overheid met de Omgevingswet gaat doen? Kijk dan es op deze site: bodemplus.nl/opgaven/landbouw-en-voedsel/voorbeeld/ en lees zelf hoe de Staat denkt over jou eigendomsrechten onder de kop: ‘Ruimtelijke toedeling van productiegebieden en voedsellandschappen’:

  • “Gemeenten en provincies staan aan de lat om invulling te geven aan de inpassing van landbouw in de omgeving.” (…)
  • “Door de landbouw op de meest geschikte plekken te laten plaatsvinden, (…) “.
  • “Optimalisatie van het landgebruik in het buitengebied vraagt om een gerichte toedeling van gronden.
  • De Omgevingswet is bij uitstek het instrument om sturing te geven aan veranderend landgebruik.(…)”

Alsof je geconfronteerd wordt met de aloude communistische planeconomie! Men deelt het land, dat in eigendom is bij de boeren in alsof het al geannexeerd is. De intentie is om ons het land gewoon af te nemen. Want daar gaat die Omgevingswet precies voor zorgen omdat:

“Provincies en gemeenten onder de Omgevingswet integrale omgevingsplannen en –visies gaan uitwerken. (…) “

Met het goedkeuren van het wetsvoorstel Stikstofreductie en Natuurverbetering wordt de mogelijkheid om boeren uit het landschap weg te vegen, wel heel gemakkelijk.

Sta jij toe dat je gedwongen wordt te stoppen?! Laat jij JOUW bedrijf wat je voor(ouders) hebben opgebouwd en waar jouw ziel en zaligheid in zit, zomaar afnemen door doorgedraaide ambtenaartjes? Dacht het niet toch?

Afgelopen zomer lieten we o.a. met een zeer geslaagde actie in Bilthoven zien wat we kunnen met elkaar en met actie: we kregen de voermaatregel van tafel! Nu moeten we er weer voor staan.

17 november voert FDF weer actie. Omdat het moet. 17 November vragen wij aan de Koning om zijn boeren te steunen. Te overwegen welk land híj als vorst na wil laten. Het land waarin boerderijen en vee het landschap stofferen, of een volgebouwd industrieterrein – want dat is wat Rutte III op de agenda heeft.

Ons leven speelt zich af op die boerderijen, op onze grond. Waard om voor te vechten. ALL4ONE.

Het FDF-Bestuur

12 november 2020

Tags: geen tags