Koning Stratego speelt zijn spel

Op 8 juni jl. presenteerde het Adviescollege Stikstofproblematiek – ‘commissie Remkes’ – haar eindadvies. Met daarin de ‘landbouwopdracht’ aan het Kabinet om een stikstofreductie van 50% te realiseren voor onze sector: een verdubbeling ten opzichte van hetgeen Rutte III beoogd.

Zijn wij: verrast? Verbijsterd? Lamgeslagen? Welnee: het advies van de commissie Remkes is immers een perfect geregisseerd toneelspel.

Koning Stratego

Als je – ondanks hardnekkig negeren van signalen – sinds mei 2019 door de Raad van State schaakmat bent gezet met betrekking tot het stikstofbeleid, en je je plannen om de BV Nederland op volle kracht door te laten stomen door een onverwachte eenheid van boeren al meer dan een half jaar gedwarsboomd ziet, wordt het tijd voor een nieuwe strategie. En zo kennen we jou, Mark Rutte, al drie Kabinetten lang: Koning Stratego. Dat spel beheers je tot in de finesses.

Met het advies van de commissie Remkes (partijgenoot) als nieuwste bewijs van vaardigheid!

Het Kabinet geeft opdracht tot een adviescollege, bepaalt de deelnemers en zeker de voorzitter binnen dat college. Het Kabinet neemt kennis van de uitkomsten van dit adviescollege en bepaalt wat er naar buiten komt. Immers: een opdrachtgever betaalt en bepaalt. Het is onbestaanbaar dat op 8 juni ook maar iets ongeregisseerd naar buiten is gebracht.

Stikstofdebacle en de stembus

Wat heeft jouw Rutte III nodig om de ‘BV Nederland’ tevreden te stellen én de held van de dag te worden voor de Nederlanders die een huis nodig hebben en in maart 2021 weer naar de stembus mogen: een oplossing voor het stikstofdebacle! En die oplossing zit er niet in zolang die boeren massaal en eensgezind de weg opgaan en niet mee willen werken aan hun eigen uittocht uit Nederland. De boeren hebben de meeste grond én de meeste stikstofrechten in handen. Daar hebben de verplichting die alleen aan boeren is opgelegd, om voor al hun activiteiten een vergunning te moeten hebben met daarin de vastgelegde stikstofruimte, voor gezorgd. Dus daar ligt – als Kabinet – ook jouw probleem.

Verdeel en heers

Hoe kunnen de premier en het Kabinet van Nederland dit varkentje nu wél succesvol wassen na meer dan een halfjaar gezichtsverlies op dit dossier?

Allereerst moet er gezorgd worden voor verdeeldheid in dat eensgezinde boerenblok. Je houdt daarom de ene partij een worst voor en gebruikt voor de andere de stok. Qua worst slaag je daarin op 8 mei 2020. Een belangrijke partij treedt uit het collectief van boeren met de mededeling dat ze weer zelfstandig gaan onderhandelen met Den Haag. Slim gespeeld.

Met de stok doe je een ultieme poging op 7 mei 2020: dan besmeur je het blazoen van een andere lastige partij door ze in je rapportage terrorismebestrijding valselijk te beschuldigen. Je verpakt daar nog een heel vileine boodschap in aan die club boeren omtrent de legitimiteit van hun oorsprong: je bestempelt de acties van ‘dierenactivisten’ als ‘vreedzaam’.

Je weet met je worst nog meer partijen te verleiden: allen voelen zich vereerd om persoonlijk en niet via het collectief plaats te nemen aan je stikstoftafel óf zien miljoenen euro’s andere redenen … Tegelijkertijd maak je – via je leidinggevende ambtenaren – deze landbouwpartijen duidelijk dat het begrip ‘Landbouw Collectief’ niet meer genoemd mag worden in de Haagse burelen. Om zo even goed duidelijk te maken waar de regie ligt: achter de onderhandeltafel, aan de kant van de minister. En die landbouwvertegenwoordigers, zijn die trouw aan hun collectief? Nee. Zij gaan hier in mee. Einde LC.

Spoor 2

Natuurlijk is dit pas spoor 1 van je strategie. Want zo kom je nog niet verder als een halfjaar geleden. Dus laat je de door jou ingestelde adviescommissie een rapport opstellen wat gewoonweg extremistisch van toon en inhoud is voor die lastige landbouwsector. Die commissie laat je voor de landbouw een stikstofreductie-opgave van 50% opstellen. Want dan lijkt jou Kabinetsplan: een krimp van 25% opeens heel redelijk …

De partijen die je aan tafel hebt uitgenodigd voelen de dreiging van 50% stikstofreductie plus een opstapeling van voorwaarden, wettelijke beperkingen, inperkingen van rechten, afnemen van vergunningen en gedwongen bedrijfsbeëindigingen. Een behoorlijke urgente opdracht is bij hen voelbaar om de schade voor de bij hun aangesloten boeren te beperken.

Zij zullen volgens jouw verwachting en waarschijnlijk zonder al te veel slag of stoot, in jouw prachtig geregisseerde strategie trappen.

Jouw oorspronkelijke Kabinetsplannen, met een stikstofreductie van ruim 25%, zullen er naar verwachting nu doorheen glijden als een warm mes door de boter. Terwijl de belangenbehartigers werkelijk denken dat ze de sector behoed hebben voor de ondergang.

En Koning Stratego zal zich opnieuw verzekerd voelen van een eersteklas positie bij de komende verkiezingen.

Strategie. Zo is het spel. Er al met open ogen ingetrapt? Wij niet.

Het FDF-bestuur,
All4One

11 juni 2020

Tags: geen tags