Reactie FDF: Wijziging Bgm en Ubm zesde actieprogramma Nitraatrichtlijn

15 juni 2020

Geacht FDF-lid,

Namens de leden van Farmers Defence Force is vandaag een reactie ingediend op de consultatie van de Overheid: Wijziging Bgm en Ubm zesde actieprogramma Nitraatrichtlijn.

De reactie is hier te lezen: 20200615 – reactie FDF (PDF)

Inleidende tekst op www.overheid.nl:

De maatregelen uit het zesde actieprogramma Nitraatrichtlijn 2018 – 2021, zoals in december 2017 toegezonden aan de Eerste Kamer, aan de Tweede Kamer, en aan de Europese Commissie, worden geïmplementeerd in regelgeving. Voorliggend wijzigingsbesluit wijzigt hiertoe het Besluit gebruik meststoffen per 1 januari 2021. In het Uitvoeringsbesluit Meststoffenwet wordt een wijziging doorgevoerd ter verduidelijking.

Met vriendelijke groet,
Bestuur Farmers Defence Force

Tags: geen tags