logo-collage-landbouw-collectief

Landbouw Collectief, FDF nodigt uit

Beste boeren van Nederland. Onze sector wordt sinds een half jaar werkelijk overstelpt met een tsunami aan studies en rapporten – vaak op onwetenschappelijke basis – die maar één ding gemeen hebben: inkrimping van de veestapel én inkrimping van de ruimte voor de landbouw, in de komende Kabinetsperiode!

Geen van de boerenbelangenbehartigers heeft de achterban, mankracht of middelen om in deze storm een vuist te vormen tegen de partijen die uit zijn op onze rechten en onze ruimte.

We hebben elkaar simpelweg (weer) nodig. Om informatie en onze kennis met elkaar te delen en om ons krachtig en doelbewust te positioneren tégen onze aanvallers. Die op valse gronden onze landbouw sector ‘framen’, daarin bijgestaan door diverse activistische semi-wetenschappers, politici en media.

Het aankomende regeerakkoord kan voor veel boeren het einde van hun bedrijf betekenen nu duidelijk is dat men het stikstofprobleem bijna volledig op de schouders van de boeren wil leggen. Terwijl de nieuwe Omgevingswet de rechten en het zelfbeschikkingsrecht van individuele boeren ook zeer zal schaden.

Naar onze mening kunnen we deze strijd tegen de anti-landbouwlobby alleen winnen als we die gezamenlijk als landbouwbelangenbehartigers aangaan.

Daarom heeft FDF vandaag een uitnodiging uitgedaan aan de vorige partners in het ‘oude’ Landbouw Collectief. Om opnieuw onze kennis, mankracht en inzet samen te brengen en één front te vormen. Vóór onze boeren, vóór onze landbouw. Daar zullen hier en daar best een paar drempels voor genomen moeten worden en wat individualisme voor moeten worden opgegeven, bij niemand uitgezonderd. Maar in feite is samenwerking nog nooit zo noodzakelijk geweest als nu. Het belang van onze leden en achterban – die prachtige landbouwsector – staat immers voor alle belangenbehartigers voorop!

Om een nieuw landbouwcollectief kans van slagen te geven, is een onafhankelijk voorzitter essentieel. Daarom heeft FDF, Aalt Dijkhuizen alvast benaderd: zijn ervaring en netwerk was in het eerste Landbouw Collectief ook van zeer grote waarde. Aalt Dijkhuizen ziet ook met lede ogen aan dat de landbouwsector in Nederland naar de knoppen gaat en heeft ingestemd om een nieuw Landbouw Collectief voor te zitten, míts iedereen opnieuw instemt. Mensen, laten we de toekomst in eigen hand nemen. Laten we samen, als één front, de strijd aangaan met de tegenstanders van de agrarische sector. Als collectief. ALL4ONE.

Het FDF-Bestuur

24 maart 2021

 

Tags: geen tags