logo's CBL en FDF

1 april 2021 – Houdt CBL woord? De klok tikt…

Strijders. Hij staat er weer op onze FDF site, de klok. Hij tikt de minuten weg. Opnieuw. Voor FarmerFriendly, voor een beter verdienmodel voor de Nederlandse boeren. Eerder tikte deze klok de minuten weg naar 10 december. De dag dat we een reactie van het CBL verwachten op FarmerFriendly. De tijd verliep. De boeren reageerden…..

14 januari 2021 zaten we aan tafel met de keten en voerden een constructief gesprek, wat in het gezamenlijk opgestelde persbericht o.a. als volgt vertaald werd:
Constructief overleg tussen CBL, landbouworganisaties en partijen uit de levensmiddelenindustrie. Tijdens het overleg is gesproken over het verdienmodel voor Nederlandse boeren en tuinders en is het keurmerk ‘FarmerFriendly’ nader toegelicht. Ook is een marktonderzoek van de pluimveesector in Nederland gepresenteerd. Het gesprek is in positieve en constructieve sfeer verlopen. Alle partijen onderkennen het belang voor een goed verdienmodel voor Nederlandse boeren en tuinders. Er is niet één partij in de keten die dit alleen kan realiseren, daarom is samenwerking noodzakelijk.(…)
(..) Alle aanwezige partijen streven ernaar om voor 1 april tot concrete oplossingen te komen.(…).Opnieuw verloopt de tijd zonder concrete beweging bij de supermarkten
.

Echter, de partijen, vertegenwoordigd door het CBL, de levensmiddelenindustrie en LTO hebben zich op 14 januari 2021 verbonden aan een belofte, een garantie aan de Nederlandse boeren: uiterlijk 1 april – dus op 31 maart – komen zij met een concreet voorstel hoe het verdienmodel van de Nederlandse boer zal worden verbeterd. Een man een man, een woord een woord.

FDF heeft een concreet voorstel gedaan aan supermarktkoepel CBL én aan alle CBL leden individueel: iedere supermarkt heeft de brief ontvangen die ook naar hun koepel CBL is gegaan. Allen die reageerden verwezen terug naar het CBL om voor hen te spreken. Hetgeen geschiedde.

FarmerFriendly, is een coöperatie waarvan iedere boer lid kan worden en die de afdracht van 3% van supermarkten die het logo FarmerFriendly mogen dragen, verdeeld over de leden. Een mooie constructie die mededinging-proof is en op korte termijn verlichting kan bieden voor de veel te lage boereninkomens.

Waarmee komen de CBL leden vóór 1 april? Welk concreet voorstel mogen we verwachten? Het was toch geen misplaatste grap, die we 14 januari met elkaar afspraken? Tot nu toe werd er niet geleverd. Maar belofte maakt schuld.

De klok tikt naar 1 april …

Het FDF-Bestuur

25 maart 2021

Tags: geen tags