Farmers Defence Force

Meer eenheid dan ooit!

Statement agrarische partijen Nederland

De partijen die vrijwel de gehele landbouw vertegenwoordigen hebben een goed overleg gehad. Op de inhoud zitten we op één lijn. Dat betekent dat we samen optrekken. Onze boeren hebben geen vertrouwen in het door de regering geregisseerde overleg. Lto spreekt vrijdag met het Kabinet in goede afstemming met alle partijen. De uitkomsten van het overleg worden teruggekoppeld, besproken en verdere stappen worden afgestemd.

Namens:

Agractie Nederland , Dutch Dairymen Board, Farmers Defence Force, LTO Nederland, Nederlandse Akkerbouw Vakbond, Nederlandse Melkveehouderij Vakbond, Nederlandse Vakbond Pluimveehouders , Producenten Organisatie Varkenshouderij

Strijders, inmiddels hebben jullie allemaal bovenstaand statement gelezen. Het is de uitkomst van het overleg op 3 augustus tussen bovenstaande landbouwbelangenbehartigers (allen met ledenmandaat!), die vrijwel alle boeren in Nederland vertegenwoordigen. Eindconclusie van ons allen aan het einde van die bijeenkomst: er is meer eenheid dan ooit!

Eenheid

We weten dat die eenheid jullie heel veel waard is. Jullie weten ook dat wij, als bestuur en regio-beheerders van FDF, er alles aan gaan doen om vanuit die eenheid een rechtvaardig beleid voor elkaar te boksen. Want daarvan is nu geen sprake. Op geen enkele wijze! Steeds meer specialisten en experts bevestigen wat wij al langer zeggen: deze Wet is onhoudbaar want gebaseerd op Haagse fantasie.

De onrechtvaardigheid van de Wet Natuurverbetering en Stikstofreductie en de onrechtmatigheid van het programma dat Van der Wal op 10 juni presenteerde, wordt inmiddels in de hele wereld bekritiseert en veroordeeld.

Polen: Minister van Landbouw

FDF reisde er 27 juli zelfs voor naar Polen, waar we 28 juli uitgenodigd waren bij de Minister van Landbouw, waar we – in aanwezigheid van een groot aantal Poolse, Litouwse en zelfs Griekse landbouwvertegenwoordigers en ambtenaren – de Nederlandse situatie hebben toegelicht.

Tijdens de persconferentie die daar op volgde, waren alle belangrijke Poolse media aanwezig om vragen te stellen aan FDF. Diverse media waaronder landelijke televisiezenders, -kranten en -radiozenders, hebben delen van deze persconferentie uitgezonden.

Ministerie van Justitie

Daarna werd FDF met alle egards ontvangen op het Ministerie van Justitie waar onze juridisch adviseur Max Hazekamp, de juridische dwalingen van de Nederlandse beleidsmakers uitvoerig heeft besproken met de Poolse tweede Minister van Justitie. In aanwezigheid van onder andere de Staatssecretaris van Landbouw en een Pools Europarlementslid, die ook zeer gerichte, juridische vragen stelde.

Hoorzitting

Vervolgens volgde een hoorzitting in het Poolse parlement onder voorzitterschap van de Poolse Voorzitter van de Landbouwraad. Deze hoorzitting was live te volgen en werd bijgewoond door een groot aantal vertegenwoordigers van boerenorganisaties, en parlementsleden uit verschillende politieke partijen.

Debat

’s Avonds volgde een debat op locatie in Warschau waarbij een inleiding werd verzorgd door FDF woordvoerder en secretaris Sieta van Keimpema en FDF vicevoorzitter Jos Ubels plaats nam in het panel waaraan vijf parlementsleden uit allerlei politieke partijen deelnamen.

Rode zakdoek

Aan het einde van deze volle en goed bestede dag, liepen alle Poolse ministers, beleidsmakers, boeren vertegenwoordigers en ambtenaren, met een rode zakdoek om hun arm, om hun solidariteit met de Nederlandse boeren te tonen!

Position Paper

De Poolse politici en beleidsmakers die we hebben gesproken, gaan stappen ondernemen op  Europees niveau, ieder op hun eigen terrein. Welke stappen dat zijn gaan we binnenkort met jullie delen. Om die stappen zorgvuldig voor te bereiden heeft onze juridisch adviseur Max Hazekamp op verzoek van de Poolse Minister van Justitie een position paper (met bronvermelding) samengesteld.

Een vuist

FDF strijdt op alle fronten voor de rechten van jullie, onze boeren, onze strijders! Met jullie tomeloze inzet hebben jullie heel wat losgemaakt, waardoor we een vuist kunnen maken. Sinds gisteravond 3 augustus vormen acht Nederlandse boerenbelangenorganisaties ook weer een stevige vuist.

Het geregisseerde overleg met Rutte en Remkes, laten we links liggen. Met reden. Lees de uitnodigingsbrief, de genoemde reden voor het gesprek en kijk vervolgens naar de invulling van vrijdag en de partijen die aanschuiven. Brief en invulling hebben niks met elkaar te maken! En aan de agrarische tafel zitten voor het overgrote deel organisaties zonder mandaat: zonder leden. Zonder boerenleden, om precies te zijn! En die partijen hebben nul mandaat om uit naam van boeren te spreken. Alleen FDF spreekt voor haar leden! Daar zijn we heel duidelijk in.

Sjaak van der Tak heeft een duidelijke boodschap meegekregen voor vrijdag, die hij als eerste aan de premier bekend zal maken. We gaan jullie daarvan op de hoogte houden. Houd onze berichten in de gaten. FDF = ALL4One.

Het FDF-Bestuur
4 augustus 2022

Tags: geen tags