AVP

FDF wil risico’s AVP-insleep verkleinen en begint zelf met PCR testen

FDF Team Varkens wil extra maatregelen om de risico’s op insleep van Afrikaanse Varkens Pest (AVP) in Nederland, te verkleinen. Maandag 25 juli heeft FDF een overeenstemming met dierenartsenpraktijk Lintjeshof gesloten om te starten met het zelf uitvoeren van PCR testen. Op zowel grondstoffen, voer als ook vlees uit import risicogebieden.

De NVWA en het ministerie van LNV zou haar verantwoordelijkheid moeten nemen en PCR testen moeten gaan verplichten voor toeleveranciers, maar ook voor vleesimporteurs die uit risicogebieden importeren.

Maandag 25 juli kwam het nieuws dat in vleesproducten in Australië, virusdeeltjes zijn aangetroffen van zowel AVP als Mond en Klauwzeer (MKZ). In het land geldt vanaf nu een verhoogd monitoringsniveau.

Virusdeeltjes die via vlees zijn verspreid, bevestigd ons eerdere bericht dat via geïmporteerd vlees, heel gemakkelijk varkenspest naar binnen kan worden gehaald. Moeten we dit risico willen lopen ? Wij vinden van niet!

Monsters nemen 

Daarom gaan we zelf aan de slag. We gaan als eerste vleesmonsters nemen van producten die geïmporteerd binnen komen uit risicolanden zoals Hongarije, Slowakije enz. We zullen monsters nemen bij verschillende supermarkten en deze laten testen.

Ook adviseren wij alle varkenshouders om zelf monsters te nemen van voer en of grondstoffen. Zodat jullie bewijsmateriaal verzamelen bij elke pakbon. We adviseren de genomen monsters gedurende 6 maanden te bewaren. In ieder geval tot de resultaten bekend zijn.

Korting op PCR testen voor FDF leden

FDF-leden zullen voor PCR testen op voer en grondstoffen, hoge kortingen gaan krijgen. Enkel FDF leden hebben deze primeur. Indien je nog geen lid bent, adviseren we je om lid te worden wanneer je van deze kortingen gebruik wilt maken. Het lidmaatschapsgeld van €150, zal zo snel zijn terugverdiend.

Verantwoordelijkheid vleesimporteurs

Daarnaast zullen we de vleesimporteurs wijzen op hun verantwoordelijkheid en mogelijke schadeclaims die de sector op hen zal gaan verhalen, mochten er positieve AVP testen gaan komen. Import van vlees uit risicolanden moet worden uitgesloten! Vlees van zeer hoge kwaliteit – en zonder risico op AVP – kan de vleeshandel prima in Nederland kopen. Daarmee ondersteunen ze tevens de Nederlandse boer!

Voerleveranciers

Parallel aan bovenstaande, zullen we al onze leden adviseren om hun voerleveranciers een brief – die FDF op zal stellen – te laten ondertekenen waarmee ze aangeven hun verantwoordelijkheid te nemen én waarmee ze aansprakelijkheid aanvaarden voor mogelijke schade, mocht AVP via het door hen geleverde voer of via grondstoffen binnen worden gebracht.

FDF-leden zullen binnenkort deze voorbeeldbrief ontvangen per mail, die ze door hun leverancier kunnen laten ondertekenen. Tekenen de voerleveranciers niet, dan weten jullie hoe de vlag er bij hangt.

Ontlopen verantwoordelijkheid

Momenteel hebben alle voerleveranciers op hun facturen of contracten voorwaarden opgenomen, waarmee ze verantwoordelijkheid eenzijdig afwentelen op de boeren mocht er AVP of ziektes binnen komen via door  hen geleverd voer of grondstoffen. Dit moet veranderen vinden wij! Ook zij behoren hun verantwoordelijkheid te nemen! Zij moeten zorgen voor getest en bewezen schoon voer. Om ieder vermijdbaar risico af te wentelen en te zorgen dat bij een eventuele uitbraak niet alle schade bij de boer komt te liggen.

Aansprakelijkheid

Volgens FDF Team Varkens kan het niet zo zijn dat grote firma’s miljoenen verdienen met de verkoop van vlees en veevoer uit risicogebieden waarmee ze AVP kunnen importeren en vervolgens de verliezen af wentelen op de sector en/of de belastingbetaler. Boeren mogen eisen dat het aan hen geleverde voer en grondstoffen maximaal is getest om AVP te voorkomen nu dat al maanden door Europa waart.

Het FDF Bestuur
FDF- Team Varkens

26 juli 2022

Tags: geen tags