logo-farmer-friendly-keurmerk-en-fdf

Nederland staat massaal achter haar boeren!!! Representatief marktonderzoek pluimveesector en varkenshouderij, levert het bewijs

Afgelopen week melden we al dat actievoeren zin heeft! De uitkomsten van de enquête die de Europese Consumentenbond BEUC, in het najaar van 2019 hield onder o.a. Nederlandse burgers, levert dat bewijs. De boerenacties in oktober 2019 maakten de Nederlandse burgers bewust van de problematiek waar boeren mee te maken hebben én van het onrecht dat hen aangedaan wordt door politieke en maatschappelijke tegenstanders van de veehouderij en de vleesconsumptie. Boeren behoren een eerlijke prijs te krijgen, aldus de uitkomst van de enquête.

Sinds de acties in oktober 2019, publiceren de tegenstanders van de veehouderij, versterkt door media, een onophoudelijke stroom aan negatieve berichten over de veehouderij, de demonstraties van boeren én FDF. Bovendien stellen deze tegenstanders en media, dat de boeren inmiddels de steun van de Nederlandse burgers zijn verloren.

Maandag 14 juni 2021, klokslag 13:00 uur wordt opnieuw het onomstotelijke tegendeel bewezen met de publicatie van twee marktonderzoeken; één voor de pluimveesector en één voor de varkenssector. Marktonderzoeken die bewijzen dat burgers het onterechte framen van boeren en de veehouderij, doorzien. De Nederlandse burger heeft – nog steeds – een rotsvast vertrouwen in haar boeren.

Representatief Marktonderzoek

Op de eerste bijeenkomst met het CBL en partners uit de keten, over FarmerFriendly – januari 2021 – kreeg FDF, via FarmerFriendly-partner NVP,  het voorrecht om alvast wat uitkomsten te publiceren van een groot, representatief marktonderzoek. In dit marktonderzoek zijn Nederlandse burgers/consumenten bevraagd naar hun motieven en mening aangaande het consumeren en kopen van vlees en eieren. Een onderzoek waarin aan de Nederlanders ook gevraagd is:

  • hoe ze oordelen over de prijzen die aan boeren worden uitbetaald;
  • hoe ze oordelen over de eisen die door de markt aan boeren worden gesteld;
  • hoe ze het politieke klimaat voor boeren vinden, en
  • hoe de Nederlandse bevolking denkt over vraagstukken in relatie tot natuur, milieu en dierenwelzijn.

 FarmerFriendly

Inmiddels is het onderzoek afgerond en zijn alle uitkomsten bekend.

FDF kreeg afgelopen week opnieuw de kans om als één van de eersten, kennis te nemen van de uitkomsten van de onderzoeken. FDF kan zonder overdrijving stellen dat deze een glorieuze overwinning zijn van de Nederlandse boer op de tegenstanders van de veehouderij want: de Nederlandse bevolking staat massaal achter haar boeren!!!

 

Het zijn uitkomsten die – naast de politiek en anti-veehouderijlobby – ook supermarktketens en afnemers, niet kunnen negeren. Want uit de antwoorden blijkt dat de Nederlandse burger 100% FarmerFriendly is.  

 Aanmelden

Maandag 14 juni, 13:00 uur zullen tijdens een persconferentie, de resultaten van deze marktonderzoeken bekend worden gemaakt. Belangstellenden kunnen zich hier aanmelden voor deze persconferentie.

Het FDF-Bestuur

11 juni 2021

Tags: geen tags