WOB-Gelderland

Boer in Gelderland, én gedreigd met openbaar maken van je dieraantallen? Teken bezwaar aan met de concept zienswijze van FDF!

Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) heeft op de site van het RVO bekend gemaakt dat ze 2 verzoeken ontvangen heeft vanuit de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Daarin vraagt Omroep Gelderland om de dieraantallen van veehouders in Gelderland. Het gaat om uitstootgegevens. Het ministerie van LNV stelt dat ze daarom de gegevens openbaar moet maken.

Gelderse veehouders kunnen vanaf 7 juni tot en met 20 juni 2021 reageren op de openbaarmaking. Dat kan met een zienswijze. FDF heeft inmiddels een concept zienswijze samengesteld die de belanghebbende veehouders kunnen invullen met hun persoonsgegevens en vervolgens (digitaal) kunnen opsturen ter attentie van de Minister van LNV, Carola Schouten en Gedeputeerden van Gelderland. ER zijn 2 Wob verzoeken gedaan, wanneer je dieren hebt in beide categorieën, moet je ook voor beide categorieën een zienswijze indienen:

Wob 1: Gegevens over geiten

In Wob-verzoek 1 (WOB/2021/066) over geiten vraagt Omroep Gelderland om de volgende gegevens openbaar te maken:

 • postcode en huisnummer van het Uniek Bedrijfsnummer (UBN)
 • het aantal geiten op 1 januari 2011 tot en met 1 januari 2021
 • Per diercategorie het aantal geiten:
  • tot en met 60 dagen oud;
  • van 61 dagen tot en met 1 jaar oud;
  • ouder dan 1 jaar.

Wob 2: Gegevens over rundvee, varkens, geiten en pluimvee

In Wob-verzoek 2 (WOB/2021/069) over rundvee, varkens, geiten en pluimvee vraagt Omroep Gelderland om de volgende gegevens openbaar te maken:

 • De postcode en het huisnummer van het UBN.
 • Het aantal dieren per diercategorie uit de Gecombineerde opgave van 2019 en 2020.

 

Zienswijze doorgeven

Ben jij veehouder in Gelderland? En wil je bezwaar maken tegen het openbaar maken van jou gegevens door het ministerie? Maak dan gebruik van de concept zienswijze die FDF voor jou heeft samengesteld.

Wanneer je vee hebt in beide categorieën (Wob 1 én Wob 2) moet je voor beide categorieën een zienswijze indienen. Het beste (en snelste) gebruik je hiervoor het digitale formulier op de RVO site. Dit formulier vind je door te klikken op: Reageren op verzoek openbaar maken gegevens, klik vervolgens op formulier en klik vervolgens weer rechtsonder op het blokje Zienswijze Wob-verzoek Gelderland, log in voor E-herkenning en kopieer je zienswijze in het formulier. Verzend het vervolgens. Het voordeel van digitaal indienen is dat je direct een ontvangstbevestiging krijgt. Bewaar die goed!

Je kunt je zienswijze ook per post opsturen. Doe dat bij voorkeur aangetekend!

Klik hier en vul je persoonsgegevens in op de rode tekst, die je vervolgens weghaalt. Sla het document op en print het uit. Stuur het vervolgens per post op. Het postadres staat al op de FDF-zienswijze.

Reageren kan vanaf 7 juni 2021 tot en met 20 juni 2021. En zoals al eerder gezegd: stuur voor elk Wob-verzoek apart een zienswijze in, als je vee hebt in beide categorieën (Wob 1 en Wob 2) .

Mocht je nog vragen hebben, dan kan je contact opnemen met FDF, kijk op de site voor het telefoonnummer.

Het FDF-Bestuur

10 juni 2021

 

Tags: geen tags