FDF-spandoek-200x100cm-logo-fdf-all-4-one

Nieuwe LTO voorzitter Sjaak van der Tak op de koffie bij Mark van den Oever

Zoals in diverse media al werd vermeld, heeft Sjaak van der Tak – de nieuwe voorzitter van LTO -meteen contact opgenomen met ondergetekende. Tijdens een eerste kort telefoongesprek, waarin ik aangegeven heb dat de koffie koud stond te worden, kwam Sjaak vandaag – zaterdagmorgen 14 november om 8.00 – langs. Na een informele kennismaking hebben we een open gesprek gevoerd over de situatie waarin de Nederlandse Landbouw zich bevindt. We zijn er het beide over eens dat er echt iets moet gaan gebeuren.  Ook de verschillen en overeenkomsten tussen FDF en LTO zijn ruimschoots de revue gepasseerd. Ik ben blij om te zien dat de nieuwe voorzitter geen blad voor de mond neemt en recht voor de raap spreekt zover ik hem in deze korte tijd heb leren kennen!
Ik heb aangegeven dat het belangrijkste was, dat het boerenbelang met stip op nummer 1 komt te staan en niet de belangen van de verschillende clubs. Iedere boerenorganisatie heeft haar eigen kwaliteiten en eigen methoden. Ook hier was snel overeenstemming over.

Verdienmodel

Het tweede belangrijke punt  wat besproken is,  is het verdienmodel. Sjaak was niet op de hoogte van het nieuwe FarmerFriendly concept. Ik heb dit in het kort uitgelegd en beloofd om alle relevante informatie zo snel mogelijk door te laten sturen. Sjaak was oprecht geïnteresseerd. Daarop heb ik hem het aanbod gedaan om met LTO alsnog toe te treden tot Coöperatie FarmerFriendly (CFF). Uitgelegd dat daar geen kosten voor LTO aan verbonden zijn maar dat alle LTO leden dan ook mee kunnen profiteren. Hij heeft mij beloofd om een extra bestuursvergadering in te lassen en ons maandag te laten weten of LTO toetreedt tot CFF. Ik heb nogmaals benadrukt dat CFF geen FDF-feestje is maar dat het een coöperatie ván boeren en vóór boeren wordt. Wij, als bestuur van FDF, willen het aan het rollen brengen maar daarna moet er een gekozen bestuur komen met een onafhankelijk voorzitter. In deze opstartfase is er ook ruimte voor LTO, heb ik aangegeven. Ook heb ik hem de mogelijkheid aangeboden om de boeren toe te spreken op het podium aankomende dinsdag. Sjaak gaf ten aanzien van de demo aan dat hij hoopte dat we het draagvlak in de samenleving  in de gaten hielden. Hetgeen zeker de insteek is van FDF, evenals afgelopen zomer in  Bilthoven. Al met al hebben we een gezellig en open gesprek gehad wat ik als positief heb ervaren. We hopen dat LTO ons genereuze en oprechte aanbod accepteert en dat we landbouwbreed het verschil kunnen maken voor een beter verdienmodel en een beter beleid.

ALL4ONE.

Namens het FDF-bestuur

Mark van den Oever

14 november 2020

 

Tags: geen tags