FDF-logo-featured

Nieuwe Richtlijnen 7e Actie Programma Nitraatrichtlijnen desastreus voor opbrengsten! Laatste dag om zienswijze in te dienen!

Aanstaande vrijdag is de deadline om bezwaar te maken tegen het 7e actieprogramma nitraatrichtlijnen

In deze nieuwe nitraatrichtlijnen moeten boeren die op zand- en lössgronden produceren vóór 1 oktober hun oogst van het land hebben en de vanggewassen ingezaaid zijn. Is dat niet het geval dan krijgt men een korting op de stikstofgebruiksnorm in het volgende jaar. Dit wil dus zeggen dat ook de aardappelen, de korrelmaïs e.d. van het land moeten zijn. Voor veel aardappelpercelen en bijvoorbeeld korrelmaïs is dit onmogelijk. Wat FDF betreft moet de datum doorgetrokken worden en worden aangepast aan de (weers)omstandigheden. De frietindustrie heeft ook in november nog aardappelen af-land nodig. Beter nog dat de boeren zélf de oogstdatum kunnen bepalen om de meest optimale en -duurzame oogsten te bereiken.

FDF is sowieso geen voorstander van Kalenderteelt. Samen met de beperkingen op de gewasbeschermingsmiddelen gaat dit een grote terugval creëren in de opbrengst van de oogsten.  De hoogte hiervan zal afhankelijk zijn van wanneer alsnog een vanggewas wordt ingezaaid en het areaal waarop later of niet, een vanggewas wordt ingezaaid. Als op 1 november nog geen vanggewas is ingezaaid, zal de maximale korting op de stikstofgebruiksnorm worden berekend. Deze maatregel zal alleen voor zand- en lössgronden gelden.

Een gewas dat nog niet op de lijst van uitgezonderde teelten staat, kan worden doorgegeven met de reden waarom deze alsnog uitgezonderd zou moeten worden. Reacties op de lijsten kunnen tot 18 november a.s. worden gegeven via https://www.internetconsultatie.nl/lijsten/b1 óf https://internetconsultatie.nl/lijsten/reageren

Iedereen zal voor zichzelf protest/bezwaar aan moeten tekenen, wacht hier niet op en laat het vooral niet aan een ander over. Denk ook niet “Het komt allemaal wel goed” want dat komt het niet.

Team Plant van FDF adviseert om na stikstofrijke gewassen zoals aardappelen, bijvoorbeeld wintergraan, gras of winterveldbonen in te zaaien indien de bodem het toelaat.

Het FDF-Bestuur
Walter Joosten voorzitter  FDF-Team Plant

16 november 2022

 

Tags: geen tags