20221115 - Piet Adema

FDF praat in Den Haag met Minister Adema

Vandaag, dinsdag 15 november, sprak een delegatie van FDF in Den Haag met de Minister van LNV, Piet Adema. We spraken met hem over voor ons belangrijke zaken en over het Landbouwakkoord dat Minister Adema wil sluiten.

Zorgen

Er komt ontzettend veel op de landbouwsector af. Naast de stikstof- en mestmalaise, is er ook nog de Kader Richtlijn Water, het Klimaatakkoord, het overleg over een Dierwaardige Veehouderij én loopt tegelijkertijd in de provincies, de gebiedsgerichte aanpak.

FDF maakt zich zorgen over de toekomst van de landbouw in handen van “de politiek”, want maar al te vaak is het de koehandel in Den Haag die de route bepaalt en niet aangeleverde wetenschappelijke bewijzen of feitelijke kennis.

Stikstofdepositiewaarde

We brachten ook ons plan om Nederland van het stikstofslot af te krijgen via de Stikstofdepositiewaarde (Sdw) ter sprake. Vrijdag 11 november presenteerde FDF de Sdw aan de directie en het juridisch team van DG Stikstof. We merkten tussen de regels van dat gesprek op dat, hoewel de Sdw juridisch goed onderbouwd is,  “de politieke wil” het verschil gaat maken tussen een goed alternatief plan ontwikkelen en dat goede idee gerealiseerd krijgen.  In feite een zeer kwalijke zaak nu er daadwerkelijk mensen, gezinnen en bedrijven onherstelbaar beschadigd worden door foute beleidsbesluiten uit het verleden.

FarmerFriendly

Naast bovengenoemde zaken, hebben we ook ons plan om het verdienmodel voor de boeren te verbeteren – FarmerFriendly – aan de Minister voorgesteld. Met Minister Adema maakten we de afspraak elkaar op korte termijn weer te spreken. Ook stemde de Minister in met ons voorstel om te komen spreken op een FDF ledenvergadering, begin volgend jaar.

Lobby

In Den Haag spraken we vandaag meerdere vertegenwoordigers van politieke partijen. We hebben hen uitgelegd hoe de Sdw inhoudelijk in elkaar steekt om de stikstofcrisis op te lossen en gewezen op de mogelijkheden van FarmerFriendly voor het verdienmodel van de boeren. Er was zeer veel belangstelling voor onze concepten. Zie hier de foto’s van vandaag met Minister Adema, een delegatie van PVV, BVNL en BBB.

Het FDF-bestuur

15 november 2022

Tags: geen tags