nos stairs

NOS kiest opnieuw voor eenzijdige, vooringenomen verslaggeving over stikstofnormen!

“Stikstofnormen worden strenger, natuur is er slechter aan toe dan gedacht”, schreeuwt de kop van een NOS bericht op 31 augustus apocalyptisch, refererend naar een ‘onderzoek van de WUR’.

Uit de tekst moeten we opmaken dat de WUR-studie met deze onheilstijding, zich op de eerder vastgestelde KDW’s baseert.

  • Diezelfde KDW’s die – zoals jullie weten – bewezen onbetrouwbaar zijn omdat ze deels niet wetenschappelijk ‘ge-reviewed’ zijn (KDW’s die dus geen vastgestelde/ gecontroleerde en gereproduceerde wetenschap zijn, maar een slag in de lucht) – zoals Arnout Jaspers in zijn boek Stikstoffuik beschrijft. Deze KDW’s blijken aan niet meer dan de fantasie van een paar ecologen te zijn ontsproten.
  • Diezelfde KDW’s die zijn vastgesteld op basis van berekeningen met het model AERIUS. Het model waarvan de RIVM heeft toegegeven dat die er met een factor 200 (!) naast kan zitten.
  • Diezelfde KDW’s die zo onhaalbaar laag zijn vastgelegd dat, zelfs wanneer er geen hond meer woont in Nederland en alle economische activiteiten zijn beëindigd, deze nog niet gehaald worden.
  • En dan kan mevrouw Van der Wal dat model wel vastgelegd hebben in De Wet, feit is dat dit allesbehalve WETENSCHAP of WAARHEID is! 

Wanneer de WUR echter (in opdracht, want de schoorsteen moet ook in Wageningen roken) op basis van die wankele, onware gegevens, een rapportje in elkaar heeft zitten knutselen waar de toekomst van Nederlandse (boeren)bedrijven, de Nederlandse economie én de Nederlandse zelfvoorzieningsgraad in voedselproductie aan wordt opgehangen, dan zetten wij daar zeer grote vraagtekens bij!

De NOS verwijst (om toch nog geloofwaardig over te komen?) in haar artikel naar haar eigen berichtgeving van vorig jaar over een nog niet gepubliceerd uitgebreid internationaal onderzoek, waaruit al zou blijken dat de bestaande stikstofnormen niet streng genoeg zijn. Wie echter de hyperlinks in die berichten van de NOS aanklikt om zelf dat rapport dan eens te kunnen lezen, komt van een kouwe kermis thuis: de link verwijst nergens naar, of – zoals de site van Umweltbundesambt.de zegt: “Hier gibt es leider nichts zu sehen” (Hier is jammer genoeg niks te vinden). Een beetje de inhoud van het NOS-bericht: veel geschreeuw en weinig wol.

Vervolgens wordt ook het onderzoek van de WUR, waar de onheilsboodschap van de NOS zich nu op baseert, wonderlijk genoeg niet door de NOS gelinkt in het artikel, terwijl de NOS onderaan haar artikel wel alvast een soort van disclaimer inbouwt omtrent haar conclusies.

Tot een paar jaar geleden zouden wij niet een seconde getwijfeld hebben aan de onafhankelijke berichtgeving van de NOS. Tot een paar jaar geleden inderdaad. Inmiddels hangt er – wat ons betreft – over de NOS-berichtgeving aangaande alles wat met stikstof-, waterkwaliteit-, natuur- en klimaatberichtgeving te maken heeft, een deken van vooringenomenheid en volksverlakkerij heen.

En in die conclusie staan we niet alleen! Niemand minder dan voormalig NOS-directeur Bouke Geersing, heeft aan het Commissariaat van de Media gevraagd om onderzoek te doen naar de stelselmatig eenzijdige berichtgeving van de NOS. Op basis van analyse en maandenlange correspondentie tussen de huidige hoofdredacteur van NOS Nieuws (uit de D66 stal, hoe toevallig) en Geersink, blijkt dat het NOS-Journaal stelselmatig en structureel, doelbewust onevenwichtig bericht over een aantal belangrijke maatschappelijke vraagstukken: stikstof, klimaat, energie, immigratie, slavernijgeschiedenis en de dekolonisatiegeschiedenis. ‘De NOS verzaakt haar wettelijke plicht, zij negeert (wetenschappelijke) tegengeluiden, zelfs als die, zoals in geval van het klimaat, van een Nobelprijswinnaar (2022) komt. Hoewel de NOS over die (wetenschappelijke) tegengeluiden wordt geïnformeerd, toont zij daarvoor geen interesse. Er lijkt zelfs sprake te zijn van het bewust cancelen van tegengeluiden, bewuste keuze voor eenzijdige, vooringenomen verslaggeving, waarbij activistische groepen, bekende Nederlanders, die op gevoel werken, wel een ruim podium wordt geboden’, aldus Geersink.

Een methode waar de NOS vandaag doelbewust mee door gaat in haar eenzijdige berichtgeving over de stikstofproblematiek! Geen van de kritiekpunten die er bewezen liggen (de wijze waarop de KDW’s zijn vastgesteld, de haalbaarheid van de KDW’s of de ongeschiktheid van rekenmodel AERIUS) worden in het artikel van vandaag, benoemd. Wat ook niet wordt benoemd is dat stikstof een drukfactor is van ondergeschikt belang: er zijn wel 150 drukfactoren waarbij weersomstandigheden, achtergronddepositie, ontwatering van de bodem en beheer van de gebieden, veel meer invloed hebben op de instandhoudingsdoelstellingen binnen de Habitatrichtlijn dan stikstof. Het woord ‘stikstof’ komt in de hele Habitatrichtlijn niet voor! 

Het wordt tijd dat de bezem door Den Haag gaat én de bezem door Publieke Media zoals de NOS, die miljarden euro’s – meer dan aan de hele landbouwsector wordt uitgegeven(!) – uit de belastingruif vreten maar de Nederlandse burger daar niets anders dan stemmingmakerij en onwaarheden voor terug leveren. Tevens plegen andere luie media zoals RTL, inteelt op die vooringenomen berichtgeving. Waardoor de leugen tot waarheid wordt verheven.

Er liggen van zeer veel wetenschappers rapporten die allereerst de ongeschiktheid van de KDW’s aantonen maar ook van de idiote Nederlandse invulling van de Habitatrichtlijn in wetgeving, waardoor Nederland al jaren onnodig op slot zit. Die dubbele agenda van de hoofdrolspelers uit Rutte 3 en -4 en hun propagandamachine NOS, moeten beide definitief het veld ruimen om plaats te maken voor probleemoplossers die de belangen van Nederland op nummer één zetten! 

Het FDF-Bestuur

31 augustus 2023

Tags: geen tags