20220314 - Schermafbeelding 2022-03-14 175949

Onrust door berichten Rabobank over publicatie uitstootgegevens

Rabobank topman Wiebe Draijer vertelde donderdag 10 maart jl. tijdens een toelichting op de Rabobank jaarcijfers, dat de bank de uitstoot van al zijn klanten op bedrijfsniveau in kaart brengt. Draijer verklaart dat de bank dit ziet als een eerste stap om te komen tot plannen om elke sector te helpen verduurzamen.

Drie weken eerder verschenen al soortgelijke berichten in de media waardoor bij een aantal FDF leden onrust ontstond: onze leden zitten niet te wachten op het openbaar maken van hun bedrijfsgegevens, die vervolgens misbruikt worden door derden!

Reden voor FDF om navraag te doen bij Rabobank Directeur Food & Agri Nederland Carin van Huët, die vervolgens samen met Themamanager Duurzaamheid Food & Agri Rabobank Nederland Jeen Nijboer, in een overleg met het FDF bestuur aan ons verklaarden dat er géén sprake zal zijn van publicatie op bedrijfsniveau. Dit overleg met het FDF bestuur vond plaats op 21 februari jl.

Van Huët en Nijboer stuurden ons naar aanleiding van dit overleg, wat meer achtergrondinformatie toe. Informatie die wij bij deze met jullie delen:

“Zoals afgesproken na ons overleg van maandag 21 februari, sturen wij hierbij meer achtergrondinformatie m.b.t. de rapportage over het klimaat (het zogezegde Impactreport Our Impact in 2021 (rabobank.com).

Rabobank heeft met de presentatie van de jaarcijfers het Impact Report 2021 naar buiten gebracht. Dit houdt in dat de Rabobank de “financed emissions” in kaart heeft gebracht.

Jullie hebben aangegeven dat jullie de indruk hebben dat Rabobank hier alle emissies van de klanten in beeld brengt op individueel niveau en deze vervolgens ook rapporteert. Dit is niet het geval.

Waarom doen we dit:

In 2021 heeft de toezichthouder bepaald dat bedrijven emissies van eigen bedrijfsvoering, indirecte emissies en emissies als gevolg van de bedrijfsactiviteiten inzichtelijk moeten brengen. Dit noemen we de zogenaamde Scope 1, 2 en 3 emissies.

De toezichthouder vraagt dit dus van de gehele bankensector, maar bijvoorbeeld ook van bedrijven als Royal Friesland Campina, Agrifirm, Avebe, etc.

Wij rapporteren dat nu in het Impactreport.

Wat staat er in het Impactreport:

In het Impact report worden de emissies in kaart gebracht die gekoppeld zijn aan onze balans. Dit is gedaan op basis van een methode die binnen de gehele financiële sector is afgestemd. Het in kaart brengen is gedaan op basis van de PCAF methode. In de PCAF methode wordt gebruik gemaakt van data van emissieregistratie.nl, CBS en onze balans. Omdat we weten dat dit verplicht wordt, hebben we zo snel mogelijk als bank de “financed emissions” dan ook in kaart gebracht, omdat we het belangrijk vinden om het juiste beeld te krijgen om hiermee onze noodzakelijke activiteiten/proposities en transities als bank verder te kunnen uitwerken. Belangrijk te weten is dat de rapportage van de “financed emissions” een topdown benadering op portfolioniveau betreft en geen individuele optelling van bedrijfsprestaties is. De PCAF-standaard is als bijlage toegevoegd. 

De hier gepresenteerde rapportage is een eerste modelmatige uitwerking en betreft de IST situatie. Belangrijk te weten is, dat zoals jullie zelf al aangaven, wij nooit op individueel niveau kunnen rapporteren zonder toestemming van klanten. Dat zullen wij ook niet doen.

Indien jullie vragen hebben horen wij dit graag. Mochten er ondernemers zijn die nog vragen hebben, neem dan gerust contact met ons op”.

Van Huët en Nijboer stellen dat er geen sprake zal zijn van rapportage van de uitstootgegevens van individuele bedrijven. We zullen echter, door de uitspraken van Wiebe Draijer, hier nogmaals bevestiging van vragen. En wanneer jullie nog andere vragen hebben hierover aan Van Huët en Nijboer: stuur ze naar ons op en wij zullen zorgen dat ze bij bovenstaande mensen terecht komen.

Een vraag van FDF die ook nog niet beantwoord is door Van Huët en Nijboer maar wel relevant is, is de vraag of bij het registreren van uitstootgegevens, ook de vastlegging van bijvoorbeeld CO2 door bedrijven, wordt geregistreerd? Omdat landbouwbedrijven netto meer CO2 vastleggen dan uitstoten, is dat wel van belang! En zoals een bank niet alleen kijkt naar je inkomsten maar ook je uitgaven voor ze je een hypotheek toekennen, moet men ook hier alle plussen en minnen die van belang zijn, mee berekenen om een volledig beeld te geven.

Wanneer Rabobank wel van plan blijkt om op bedrijfsniveau informatie te delen, zullen we dit voornemen juridisch laten onderzoeken op basis van de nieuwe AVG wetgeving, die het delen van persoonlijke informatie door een commerciële instelling, ernstig aan banden heeft gelegd. Dat steeds vaker door besluitvorming van beleidsmakers, wordt ingegrepen in de persoonlijke levenssfeer van boeren, is een aantasting van onze burgerrechten. Een ontwikkeling die moet stoppen.

Het FDF-Bestuur

14 maart 2022

Tags: geen tags