20220318 - Vergadering Varkens 15 maart

FDF Team Varkens presenteert mogelijkheden voor beter verdienmodel

Tijdens de boven verwachting, goed bezochte, eerste ledenavond van FDF Team Varkens, 15 maart jl. in het Wapen van Wanroij te Wanroij, presenteerde FDF Team Varkens de plannen die ze heeft ontwikkeld om het verdienmodel voor de Nederlandse varkenshouder te verbeteren. Want de wijze waarop de varkensnotering nu tot stand komt, deugt voor geen meter! Het is hard nodig dat deze aangepast wordt. Alle risico’s zijn nu voor de varkenshouders terwijl de – zeer royale – marges, verderop in de keten worden gecasht: menig slachter heeft een plek in de Quote 500.

Tijd voor verandering en tijd voor een eerlijke margeverdeling!

Daar waren alle aanwezigen het roerend mee eens. De sfeer op de avond was positief en geïnteresseerd. Er werden veel inhoudelijke vragen gesteld en er ontstond een levendige discussie.

Positie in de keten

Na een korte introductie door FDF-voorzitter Mark van den Oever en een samenvatting van lopende FDF-zaken (o.a. FarmerFriendly, rechtszaken, PAS-melders en de demonstratie in Brussel) door secretaris Sieta van Keimpema, nam FDF Team Varkens voorzitter Roy Nillesen het woord, om de aanwezigen de huidige gang van zaken in de markt uiteen te zetten.

Kosten- en opbrengstprijzen van de afgelopen periode werden via actuele prijs- en kosten overzichten aangetoond, evenals de verdeling van de marges in de keten.

Na het presenteren van de probleemstelling: de ongelijke margeverdeling, nam Peter Koning, lid van het FDF Team Varkens bestuur, kort het woord. Hij wees de boeren op hun positie in de markt als machteloze prijsnemer. En wees hen op de noodzaak om het heft in eigen handen te nemen. Met zijn jarenlange ervaring in alle facetten van de varkensketen, weet Koning waar hij over praat.

Oplossingen

De tweede helft van de avond werd besteed aan de mogelijke oplossingen voor de toekomst van de FDF leden-varkenshouders:

Bij optie 1 gaat het om bundeling van varkens. Door te bundelen kan een blok worden gevormd richting slachthuis. FDF treedt op als belangenbehartiger. Het slachthuis zal voor de groep aangesloten leden-boeren een extra afdracht betalen aan FarmerFriendly. Voorbeeld: 5.000 varkens per week, slachthuis moet 0,15 cent per kg gaan afdragen aan FarmerFriendly als extra bonusbetaling, 98kg x 0,15 = €14,70 per VLV

Het geld dat in de pot van FarmerFriendly komt wordt (gedeeltelijk 50%) direct teruggestort aan de deelnemende varkenshouder. Het andere deel wordt gebruikt om door te ontwikkelen.

Bij optie 2 gaat het om het zelf laten loon slachten, verwerken, verkopen en /of exporteren van de gebundelde varkens. Voor de export wordt gedacht aan 50% EU, 50% naar Derde landen. Het export apparaat is inmiddels geregeld met een marktpartner die ongeveer 7500 klanten bediend.

Ook bij deze optie wordt Keurmerk FarmerFriendly  geïntroduceerd om het Nederlandse varkensvlees als merkproduct in het buitenland te helpen vestigen. De toegevoegde waarde voor de deelnemende varkenshouders wordt bereikt door te voldoen aan speciale wensen van de klanten. Te denken is aan speciale snitten of speciaal gekruid vlees. Totale marge verdeling: – 60% Boeren – 40% FarmerFriendly. Het gedeelte van FarmerFriendly wordt gebruikt voor de verdere ontwikkeling binnen de keten en opbouwen van het eigen merk.

Bij de derde optie willen we FDF leden-fokkers koppelen aan FDF- mesters. Om daar mee de marge voor de handel uit te schakelen voor de mestvarkens. Door te bundelen kunnen we een blok vormen richting het slachthuis.  FDF treedt op als belangenbehartiger. En van het slachthuis wordt verlangd om voor de groep aangesloten FDF leden een extra afdracht te betalen aan FarmerFriendly. Voorbeeld: Slachthuis moet 0,15 cent per kg gaan afdragen aan FarmerFriendly als extra bonus betaling, 98kg x 0,15 = €14,70 per VLV.  De verdeling van de extra bonus zal 30% voor de mester zijn, 30% voor de fokker en 40% voor FarmerFriendly.

Met de verschillende opties kunnen bijvoorbeeld speciale producten worden geleverd zoals bijvoorbeeld antibioticavrije varkens, of varkens die op stro zijn gehouden enz.

Aan het eind van de presentatie peilde FDF-voorzitter Van den Oever onder de boeren wie deze vorm van samenwerking ziet zitten. Alle handen gingen omhoog.

Vervolgstappen

Over ongeveer drie weken belegd FDF Team Varkens een tweede avond om verdere stappen te zetten. Was jij nu niet aanwezig op 15 maart en heb je alsnog veel belangstelling, dan ben je natuurlijk ook van harte welkom op die tweede avond. Houd je email in de gaten want ook voor deze avond ontvang je een mail met link, exclusief voor FDF leden.

Alle leden die ingetekend hadden voor de 15de, ontvangen binnenkort een mail met daarin een link voor een speciale app-groep waarin je de ontwikkelingen van ons concept kunt volgen, vragen kunt stellen over het plan en aan elkaar, en alvast als een team met elkaar kunt gaan optrekken.

Want alleen met elkaar kunnen we de druk uitoefenen die nodig is om ervoor te zorgen dat we in de toekomst het verdienmodel krijgen dat we verdienen! We zien jullie graag weer!

Het FDF Bestuur

FDF Team Varkens

18 maart 2022

Tags: geen tags