stemzeweg

Onvoorstelbaar meedogenloze minister Adema moet antwoorden leveren!

De ontwijkende antwoorden van Minister Adema op onze Kamervragen en de nieuwe inzichten door het rapport dat in opdracht van onszelf door deskundigen is uitgevoerd over de herkomst van het Blauwtongvirus, plus de – op z’n zachts gezegd – onvoorstelbaar meedogenloze opstelling van Adema over de ontstane schade voor individuele veehouders, die al ruim 30.000 schapen hebben verloren door de uitbraak van Blauwtongvirus serotype 3 in Nederland, zijn de directe aanleiding geweest voor een nieuwe serie Kamervragen die door Wybren van Haga BVNL zojuist zijn ingediend.

De herkomst van het Blauwtongvirus moet worden uitgezocht en de schade moet worden vergoed door diegene die de zorgplicht heeft verzaakt! We voeren de druk op. Adema moet leveren. De onderste steen moet boven. Lees hier onze Kamervragen.

Lees hier ‘Onderzoek herkomst BTV d.d. 20 nov. 2023’

Het FDF Bestuur,
Sieta van Keimpema

20 november 2023 

Tags: geen tags