20210127 - vrouwe Justitia

Openbaarmaking bedrijfsinformatie door RVO voorkomen? FDF voorziet haar leden van juridisch advies!

Op 4 mei 2023 heeft Rijksdienst voor Ondernemend Nederland bekendgemaakt dat bepaalde informatie over agrarische bedrijven openbaar zal worden gemaakt. Het gaat om drie besluiten, die in te zien zijn via de volgende hyperlinks:

Bezwaar instellen

Wij hebben voor onze leden een voorbeeld van een bezwaarschrift opgesteld die ze op 11 mei al ledenmail hebben ontvangen (ben je lid maar heb je niets ontvangen in je mail? Neem dan even contact op via info@farmersdefenceforce.nl). Als je op basis van de besluiten vermoedt dat de openbaar te maken informatie ook op jou of jouw agrarisch bedrijf betrekking heeft, kun je binnen zes weken na 4 mei 2023 bezwaar instellen bij Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Buiten die genoemde termijn, kan Rijksdienst voor Ondernemend Nederland beslissen om het bezwaar niet te behandelen. Meer informatie vindt je in de ledenmail.

OPENBAARMAKING VOORKOMEN

Je kunt de openbaarmaking van de informatie alleen voorkomen, als je binnen twee weken na 4 mei 2023 bezwaar instelt bij Rijksdienst voor Ondernemend Nederland èn vervolgens een verzoek tot voorlopige voorziening aanhangig maakt bij de rechtbank. Meer informatie vind je in de ledenmail. Ook vindt je in deze ledenmail de informatie hoe je via FDF een verzoek tot voorlopige voorziening aanhangig kunt maken. LEES MET SPOED DE LEDENMAIL omdat de termijn om dit te doen, al afloopt op 15 mei 2023.

Het FDF-Bestuur
12 mei 2023

Tags: geen tags