Schermafbeelding 2022-01-08 161534

Overijssel herroept status openbare hoorzitting

Strijders, de mail die we van de provincie Overijssel kregen over de toegankelijkheid van de hoorzitting aankomende maandag 10 januari, was duidelijk: deze hoorzitting zou openbaar zijn en belangstellenden konden zich aanmelden per email voor toegang tot de publieke tribune. Gezien het grote belang dat we als agrarische sector hebben bij deze zaak, riepen wij jullie op je aan te melden, om de zaak vanaf de publieke tribune te kunnen volgen. Tot onze verbijstering ontvingen de eerste aanmelders een afwijzing van de provincieambtenaar.

Naast het feit dat de provincie jullie als belangstellenden weert, heeft ook de gemeente Zwolle zich bij FDF gemeld. Ondanks dat we duidelijk hebben gemaakt dat onze oproep niet om een demonstratie gaat maar om plaats te nemen op de publieke tribune, volhardt men ten onrechte in een mail, waarin wordt gesuggereerd dat het wel om een demonstratie zou gaan. De mail die FDF ontvangen heeft van de gemeente, bevat de volgende tekst:

Op 6 en 7 januari 2022 hebben wij telefonisch contact gehad n.a.v. een bericht dat wij hebben ontvangen over een samenkomst van Farmer Defence Force in Zwolle. Wij hebben begrepen dat er vanuit uw organisatie een oproep is gedaan om a.s. maandag, rond 15.00 uur, naar het Provinciehuis te Zwolle te komen om een openbare hoorzitting bij te wonen. U geeft aan dat u daarbij hebt gewezen op de noodzakelijkheid tot het aanmelden bij de Provincie.

Wij hebben u gewezen op het feit dat voor een samenkomst in het kader van de Wet openbare Manifestaties (WOM) een melding bij onze burgemeester vereist is. Dit is immers vastgelegd in onze plaatselijke verordening. U hebt aangegeven dat er geen sprake is van een samenkomst zoals bedoeld in de WOM. U verwacht enkel aangemeld bezoek voor de openbare hoorzitting.

Gelet op de signalen die wij hebben ontvangen en eerdere ervaringen met niet aangemelde samenkomsten wijzen wij u uitdrukkelijk op het volgende:

Op grond van de huidige maatregelen is het niet toegestaan om in groepsverband (meer dan twee personen) zich op te houden in de openbare ruimte. Het enkel bijwonen van aangemelde personen bij de openbare hoorzitting is toegestaan. Maar personen, al dan niet aangemeld, die zich in de openbare ruimte als groep ophouden zijn dus niet toegestaan. Wij verzoeken u dit kenbaar te maken bij uw achterban. Bij overtreding van deze maatregelen kunnen wij handhavend optreden.

Gelet op schade die kan optreden door zwaar verkeer, zoals tractoren, vragen wij ook uw aandacht voor het juiste gebruik van de openbare weg. Parkeren dient alleen in de daarvoor bestemde vakken plaats te vinden. Toegang tot het aanliggende park met voertuigen is niet toegestaan, evenals het parkeren in groenstroken en trottoirs. Indien wij constateren dat verkeersregels niet worden opgevolgd zullen wij ook handhavend optreden. Daarom ook het verzoek om dit onder de aandacht te brengen bij uw achterban.

Dat onze democratische burgerrechten door de provincie Overijssel allereerst ten aanzien van onze positie als belanghebbende worden geschonden, wat leidde tot deze hoorzitting maar dat onze achterban ook nog worden geweerd van een hoorzitting die als openbaar is aangemeld, is een teken aan de wand. Kennelijk draait het ambtelijke systeem alleen nog op volle toeren voor milieuorganisaties die ons uit het landschap willen vegen! Dat zijn de organisaties die met tonnen subsidie van diezelfde overheid, geen strobreed in de weg wordt gelegd.

Het FDF bestuur zal er zijn! Maandag 10 januari zijn wij in Zwolle om jullie en onze belangen met hand en tand te verdedigen. ALL4One!

Het FDF Bestuur

8 januari 2022

Tags: geen tags