Schermafbeelding 2022-01-14 160637

FDF DEMONSTRATIE IN ASSEN 17 JANUARI: Ambtenaren belazeren de kluit: Stikstofgate!

Aanstaande maandag 17 januari aanvang 9.30 uur, verweert FDF zich tegen het besluit van de provincie Drenthe om ons handhavingsverzoek niet in behandeling te nemen. Reden? Zelfde als provincie Overijssel: we zouden niet ontvankelijk zijn. FDF is daar kort en duidelijk over: dat is een onzin argument! En dat gaan we weerleggen.

De provincies hebben hun afwijzing op elkaar afgestemd. Afgelopen maandag tijdens de zitting in Zwolle, bekende de jurist van de provincie – na eerst te hebben ontkend(!) – dat er overleg was geweest tussen de provincies over ons handhavingsverzoek. Overijssel was alleen de eerste provincie die het idee had opgevat om ons verzoek buiten behandeling te laten. De rest van de provincies deed copy-paste! Over zorgvuldigheid gesproken.

Aanstaande maandag in Assen, zal een FDF-Demonstratie zijn WAARBIJ WE JULLIE VERWACHTEN STRIJDERS! 

Want we worden – opnieuw – belazerd door Den Haag. Deze keer niet door de politiek in de Tweede- of Eerste Kamer, nee deze keer door het ambtenarenapparaat van diverse departementen ( Binnenlandse Zaken, LNV, Economische Zaken, Infrastructuur & Waterstaat, Financiën en de DG Stikstof), die ‘zonder last of ruggenspraak’ de toekomst van de Nederlandse landbouw in mochten vullen.

Dit alles werd bekend door een WOB verzoek van Greenpeace en berichten in de agrarische media.

Het stilzwijgen in de mainstream-media is een teken aan de wand. De samenzwering van het ambtenarenapparaat tegen de landbouw – wat zonder enige twijfel uit de WOB-stukken blijkt – moet kennelijk stilgehouden worden! We horen immers vanuit de Nederlandse Staatspropaganda-media, die voorheen “De onafhankelijk pers” heette, niets over deze miljarden-verslindende misstanden door ambtenaren. Terwijl het een schandaal is dat zonder meer van dezelfde orde van grootte is als de misstanden bij de Belastingdienst die leidde tot de Toeslagenaffaire. DIT-IS-STIKSTOFGATE!!!

Wat duidelijk is mensen, is dat we sterker dan ooit aan de bak moeten. Daarom leggen we maandag 17 januari bij de heer Jumelet, gedeputeerde in Drenthe en tevens lid van de bestuurlijke adviescommissie Stikstof van het Interprovinciaal Overleg (IPO) het verzoek neer om zich in te spannen om de Gebiedsgerichte Aanpak in ALLE provincies per direct op te schorten!

Die Gebiedsgerichte Aanpak is het proces waarbij bepaald wordt welk boerenbedrijf gesaneerd wordt en wie verplicht wordt zijn bedrijfsvoering aan te passen.

Eerst moet de aard en de omvang van de fraude – gepleegd door de ambtenaren van diverse departementen, volledig duidelijk zijn en vooral ook de gevolgen van deze fraude. Het kán niet zo zijn dat boeren worden opgeruimd door de boerenhaat die op de ministeries heeft geleid tot het manipuleren en frauderen van adviezen over de stikstofaanpak.  DAAROM IS HET NOODZAKELIJK DAT JULLIE ALLEMAAL IN ASSEN AANWEZIG ZIJN, MAANDAG 17 JANUARI. Met trekkers, met de auto: KOM!! Het gaat maandag over de toekomst van al ónze bedrijven.  

FDF heeft een deel van de duizenden WOB-pagina’s aan tekstvoorstellen, papers en mails tussen ambtenaren,  doorgelezen. En de maag is ons herhaaldelijk omgedraaid over de walgelijke wijze waarop ambtenaren zaken manipuleren in deze procedure om er voor te zorgen dat alleen de landbouw en de boeren moeten leveren om de stikstofproblematiek op te lossen. Andere sectoren worden bewust, uit de wind gehouden. Het staat gewoon letterlijk in de kantlijn en de mailwisseling: “We kunnen het ook primair bij de landbouw houden” (Bijlage III pagina 114), hun inzet is om via de landbouw te komen tot 70% reductie,  generiek opgelegd aan de landbouw – 70%!!! Dat betekent het einde van de Nederlandse landbouwsector. En de ambtenaren weten dat het hen aan data ontbreekt om het reductiedoel op te baseren en realiseren, maar wordt bewust uit de definitieve versie van het advies gehaald!

Conclusie van de ambtenaren is dat het grotendeels opruimen van de landbouw, het meeste tot een ‘win-win’ situatie leidt! Het staat er letterlijk!! Terwijl ook uit de stukken blijkt dat de basis waarop die aanname gebaseerd is, het Aerius model, ondeugdelijk is. Net als het feit dat miljarden besteden aan opkoop van boerenbedrijven de staat van de natuur niet positief zal beïnvloeden wordt,  ook besproken is. We zullen jullie van al deze en andere verdraaiingen door ambtenaren, op de hoogte brengen in Assen.

Deze manipulatie door ambtenaren gaat de toekomst van de landbouw bepalen wanneer we hier nu niet tegen optreden. FDF heeft een aantal mensen gevraagd om te komen spreken die zich wél met deze stikstoffraude bezighouden. Info over de sprekers volgt zo spoedig mogelijk.

Maar belangrijkste voor het voortbestaan van onze sector en onze rechtspositie is dat jullie maandag laten zien dat wij, de boeren van Nederland,  deze fraude niet accepteren! En ook niet het zwijgen er over door mainstream media of het bagatelliseren door bepaalde Kamerleden, die hun afkeer van de Nederlandse landbouw zo’n beetje iedere dag etaleren.

Wij moeten samen als boeren, de landbouw, het platteland en de Nederlandse economie behoeden tegen frauderende ambtenaren en hun dubieuze agenda. De eerste stap is maandag, bij het verzoek aan het IPO om de Gebiedsgerichte Aanpak op te schorten. En we zullen niet eerder rusten tot de onderste steen boven is.

Het FDF-Bestuur

14 januari 2022

 

 

Tags: geen tags