Persbericht: Statement Weidevogels Omgevingsverordening

Boerenbelangenbehartigers Agractie, Dutch Dairymen Board, Farmers Defence Force en de Nederlandse Melkveehouders Vakbond verklaren het volgende:

Wij hebben kennisgenomen van het ter inzage gelegde ontwerp Omgevingsverordening, vastgesteld door Gedeputeerde Staten van Friesland op 16 februari 2021. Dit ontwerp lijkt rechtstreeks afkomstig te zijn uit de koker van Gedeputeerde Douwe Hoogland, die er met zijn eenzijdig opgestelde visie voor heeft gezorgd dat hij zowel de vogelbeschermers als de boeren tegen zich in het harnas heeft gejaagd!

Het ontwerp stelt dat een boer niet meer vrij zijn land mag bewerken. Sterker nog: deze Omgevingsverordening wil vanaf volgende jaar bewerkstelligen dat een boer niet eens vrij zijn land mag betreden tussen zonsondergang en -opkomst! Dit in combinatie met de regel in de mestwet dat er boven de 20 graden Celsius geen mest meer uit gereden mag worden, betekent voor de Friese boeren dat ze dus ook niet meer in de avond mest mogen uitrijden wanneer het voldoende is afgekoeld. Dit is voor de agrarische sector een onwerkbare situatie en een regelrechte bedreiging voor het voortbestaan van honderden boerenbedrijven!

Naast het feit dat deze Omgevingsverordening wéér een eenzijdig opgelegd plan is dat extra regelgeving betekent voor de agrarische sector, waarbij de verantwoordelijkheid voor het voortbestaan van de weidevogels volledig op het bord van de sector wordt geschoven, is het een compleet onuitvoerbaar en onwerkbaar plan.

Als gedeputeerde Hoogland op deze manier ‘de boel eens wakker wil schudden’, heeft hij dit op de meest onacceptabele manier aangepakt. Onze boeren werken al jarenlang samen met de vogelwacht, zetten zich volop in om de weidevogel de best mogelijke start van het broedseizoen te geven en de nesten en kuikens te beschermen. Veelal op eigen initiatief en compleet vrijwillig zonder enige vergoeding!

Deze vooringenomen regelgeving getuigt van een bestuurlijk brevet van onvermogen. In plaats van partijen met elkaar te verbinden om te komen tot een plan waarin juist alle facetten aan bod komen, wil de gedeputeerde ons onwerkbare regels opleggen. Als gedeputeerde Hoogland werkelijk hart heeft voor de weidevogels, dient hij het hele spectrum aan te pakken: van predatie-aanpak tot aan het bieden van rijke voedselgronden voor de vogels en kuikens. De boeren willen hier al jaren aan meewerken, getuige ook de hoge animo voor uitgestelde maaidatum en andere beheer pakketten. De gedeputeerde verkiest het zijn kop in het zand te steken en beschuldigend naar de boer de wijzen . Al jarenlang geven wij aan dat er wat gedaan moet worden aan de roofdieren. De verhoudingen liggen scheef! Weer komt het neer op praten óver de boeren in plaats van praten mét de boeren: de ervaringsdeskundigen sinds jaar en dag! Weer draaien de boeren op voor de kosten en verliezen.

Ondergetekenden eisen van Gedeputeerde Staten:

Deze (ontwerp) wet moet per direct van tafel! We eisen van Gedeputeerde Staten dat deze ontwerp verordening per direct ingetrokken wordt.

Werk met de betrokken actoren aan een plan waarbij het gehele spectrum beschouwd wordt:

  1. Een predatiebeheerplan;
  2. Een plan om verstoring door enorme hoeveelheden ganzen aan te pakken;
  3. Continueren en verder stimuleren van de goede relatie tussen vogelwachten en boeren;
  4. Steek meer middelen in beheer pakketten, ook buiten de – vanaf het bureau vastgestelde  – omlijnde gebieden.

Met vriendelijke groet,

Agractie
Dutch Dairymen Board (DDB)
Farmers Defence Force (FDF)
Nederlandse Melkveehouders Vakbond (NMV)
Nederlandse Akkerbouw Vakbond (NAV)

09 maart 2021

Tags: geen tags