fdf-donatie-actie

Praktische informatie 17 november en gedragscode

De demonstratie 17 november 2020, zal plaatsvinden in Den Haag en het tweede deel, in Leidschendam. FDF stelt voor dat de boeren die het eerst aankomen, de taak van parkeerbeheer op zich zullen nemen en hun collega’s een goede plek aanwijzen zodat we zo goed mogelijk gebruik maken van de ruimte: trekkers dicht op elkaar en naast elkaar laten parkeren.

Belangrijke punten voor Chauffeurs:

KOM OP TIJD!! Let op de in je Whatsapp aangegeven vertrektijd. Denk aan voldoende brandstof en eten voor jezelf, want het gaat een lange rit worden! Wissel nummers uit in je trekkergroep, in ieder geval de eerste en de laatste.

Veiligheid:

Zorg voor goedwerkende en duidelijke verlichting, schone en correcte spiegels en afgeknotte driehoek.

 • Zet je zwaailampen gedurende de hele tocht aan.
 • Heb respect voor medeweggebruikers; laat altijd een vrachtwagenlengte ruimte tussen je voorganger, voor het geval iemand het konvooi wil inhalen en er een tegenligger tegemoet komt.
 • Blijf in de stedelijke gebieden zoveel mogelijk bij elkaar. Bij kruispunten/stoplichten steken we op een veilig moment over, en blijven dan dicht bij elkaar. Laat het konvooi niet opbreken, iedereen heeft er baat bij als het konvooi zo snel mogelijk voorbij is. Wij komen door bebouwde stukken, hou ten alle tijden je ogen op de weg en je omgeving en heb respect daarvoor.
 • Op tweebaanswegen alleen de rechter strook gebruiken en niet op de vluchtstrook rijden

Hulpdiensten hebben ten alle tijde voorrang!
Rouwstoeten hebben te allen tijde voorrang

Volg aanwijzingen door de politie op. Mocht je stil komen te vallen met pech of om andere redenen zoek een veilige plek en vraag om hulp, de rest van het konvooi rijdt door. Deze actie kan alleen slagen als alle chauffeurs volledige toewijding en hun aandacht erbij hebben. Ongelukken willen we ten strengste voorkomen. Langzame trekkers rijden voorop, snellere trekkers wat verder achterop om gaten te dichten. 27mc kanaal 15: de organisatie is op dat kanaal ook te bereiken. De 0rganisatie houdt ook contact via portofoons, en is verspreid over het gehele konvooi.

Corona Richtlijnen

Houd de Corona richtlijnen aan zoals het RIVM die voorschrijft. Hier staat de routekaart van de Overheid met betrekking tot de nu geldende richtlijnen.

Gedragsregels in het kort:

 • Niet op de snelweg
 • Niet blokkeren
 • Geen geweld plegen
 • Geen vernielingen
 • Aanwijzingen autoriteiten (politie en hulpdiensten) opvolgen
 • Richtlijnen RIVM Corona aanhouden
 • Geen giertanks of aanhangers
 • Geen alcohol
 • Eten, drinken, warme kleding mee
 • Powerbank mee
 • EHBO koffer mee
 • Megafoon mee per groep

Tot ziens op 17 november. We rekenen op jullie!

Bestuur FDF

Tags: geen tags