Reactie FDF: Wetsvoorstel begrip melkvee, vrijstelling jongvee en afromingsvrije lease

Geacht FDF-lid,

Namens de leden van Farmers Defence Force is op 15 juni een reactie ingediend op de consultatie Wetsvoorstel begrip melkvee, vrijstelling jongvee en afromingsvrije lease.

U kunt de reactie hier downloaden en lezen: 20200615 – reactie FDF (PDF)

Inleidende tekst op overheid.nl:

Dit wetsvoorstel verduidelijkt de definitie van het begrip ‘melkvee’.
Ook wordt met dit wetsvoorstel de uitzondering voor jongvee voor de zoogkoeienhouderij wettelijk vastgelegd. Met dit wetsvoorstel wordt het mogelijk gemaakt om per jaar maximaal 100 kilogram fosfaatrechten te leasen voor de korte termijn (heen- en teruglease binnen een kalenderjaar), zonder dat hierover afroming plaatsvindt.

Met vriendelijke groet,

Het bestuur van Farmers Defence Force

Tags: geen tags