20210127 - vrouwe Justitia

Rechtszaak FDF tegen Sigrid Kaag

Donderdag 21 oktober 2021 diende de zaak van FDF tegen Sigrid Kaag, in verband met haar beschuldigingen aan het adres van FDF in een uitzending van Nieuwsuur en later bij het ANP en via LinkedIn over: “verbale of fysieke bedreiging van journalisten en anderen, het omverrijden van (politiedrang)hekken en bestorming van een gemeentehuis”.

Alhoewel Kaag onlangs wel, na de media te hebben opgetrommeld, verscheen in de rechtbank bij een strafzaak van een 43-jarige man die haar met de dood zou hebben bedreigd (om in aanwezigheid van de camera’s van de media gebruik te maken van haar spreekrecht) liet ze donderdag 21 oktober verstek gaan.

Volgens geïnteresseerde journalisten van de NOS voor de zaak FDF – Kaag, werd aan hen door de persvoorlichter van de rechtbank vertelt dat er 21 oktober geen zaak van FDF “op de rol zou staan” . Hetgeen niet klopte.

Deze keer waren het uitlatingen van Kaag zelf – de valse beschuldigingen die zij deed aan het adres van FDF –  die onderwerp van een rechtszitting waren. Beschuldigingen waarmee ze de goede naam en eer van FDF heeft aangetast. Kaag werd door FDF een aantal keren aangeschreven maar weigerde te reageren. FDF bleef geen andere optie over dan te procederen.

Kaag beriep zich op haar vrijheid van meningsuiting. Volgens onze juridisch adviseur Max Hazekamp was Kaag, die destijds minister was, als staatsdienaar gebonden aan de onschuldpresumptie en moest zij meer dan een ‘gewone’ politica rekening houden met het recht van Farmers Defence Force op eerbiediging van hun eer en goede naam. Volgens Hazekamp heeft Kaag de gewraakte uitlatingen allesbehalve zodanig geformuleerd, dat voor het publiek duidelijk was dat sprake was van zuivere verdenkingen. Bovendien heeft Kaag niet onomstotelijk of overtuigend bewezen, dat de gewraakte uitlatingen in lijn zijn met de waarheid. De gewraakte uitlatingen hadden steeds betrekking op strafbare feiten.

Dan vond Kaag, dat de gewraakte uitlatingen niettemin rechtmatig waren, omdat daarmee een hoger doel zou zijn gediend. Kaag zou een bijdrage hebben geleverd aan een onderwerp van algemeen belang, namelijk een klimaat van straffeloosheid, waaraan Farmers Defence Force zou bijdragen. Volgens onze Hazekamp draagt Kaag zelf bij aan zo’n klimaat, door onder meer straffeloos met belastinggeld de aanslag op de levens van Israëlische burgers te hebben gefinancierd. “A dirty dog will not get dinner from the Courts”, zei Hazekamp onder andere in zijn betoog dat je hier volledig kunt lezen.

Uitspraak 1 december 2021.

Het FDF-Bestuur
22 oktober 2021

Tags: geen tags