Farmersfriendly-stickers-10

Representatief marktonderzoek toont aan: FarmerFriendly wordt de norm

Vorige week vertelden we al dat Nederland massaal achter haar boeren staat. FDF maakt dat op uit de resultaten van twee representatieve marktonderzoeken in opdracht van de varkens- en pluimveesector (waaraan ook FDF een financiële bijdrage en input aan heeft verleend!). Een onderzoek waarvan vanaf vandaag, 14 juni, de resultaten voor iedereen zijn in te zien (zie links onderaan dit bericht).

Framing en propaganda

De dierhouderij mag zich sinds een aantal jaren “verheugen” in de warme belangstelling van de antiveehouderijlobby, die haar kwalijke invloed inmiddels als een vlek heeft uitgesmeerd over ambtenaren in overheidsinstellingen, onder politici, maatschappelijke organisaties en de media.

Nadat de boeren door de acties in oktober 2019, enorm populair zijn bleken onder de Nederlandse bevolking, pasten bovenstaande elementen hun strategie aan: ze namen even gas terug. Inmiddels is de tsunami aan negatieve berichtgeving en framing, verhevigd ingezet. Keer op keer komen er berichten in de media van bovengenoemde partijen waarin beweerd wordt dat: de Nederlandse bevolking achter halvering van de veehouderij staat; vindt dat de veehouderij ruimte moet maken voor bijvoorbeeld woningbouw of natuur; dat de veehouderij daarnaast gezien wordt als oorzaak van milieu en dierwelzijnsproblemen; en dat de Nederlander meer en meer, vleesvervangers omarmt.

Maar dat de ‘kracht van de herhaling’ in dit geval geen invloed blijkt te hebben gehad op de mening van de Nederlanders over hun boeren, bewijst dit representatieve onderzoek. De antiveehouderij propaganda van bovenstaande partijen wordt absoluut NIET door de Nederlandse bevolking gedeeld!

Vleeseters

Zo eet 97% van de Nederlanders vlees. De belangrijkste reden voor de ondervraagden om vlees te eten is ‘ik vind het lekker’! Ook de aanhang van GroenLinks en de Partij voor de Dieren behoren tot die vleeseters met respectievelijk 92% en 83%!

Accijns op vlees

Regelmatig wordt in de Tweede Kamer gesproken over een extra belasting op vlees, maar slechts

21% van de ondervraagden geeft aan dat de overheid van hen een extra belasting mag heffen, om de consumptie van kippenvlees af te remmen. Dit zijn vooral aanhangers van de Partij voor de Dieren, GroenLinks en D66. 51% is tegen het duurder maken van kippenvlees via accijns.  

Macht supermarkten

Over de macht van supermarkten over de boeren, zijn de ondervraagden ook duidelijk. Ongeveer 74% van de ondervraagden vindt het in beide onderzoeken ontoelaatbaar dat supermarkten fors winst maken op vlees en eieren en dat hun marges alsmaar toenemen, terwijl de prijzen die boeren ‘af boerderij’ ontvangen al meer dan 30 jaar ongewijzigd zijn gebleven – terwijl de kosten, maatschappelijke eisen en financiële risico’s steeds groter zijn worden.

Slechts 14% van de ondervraagden is NIET bereid te betalen voor aanvullende (boven)wettelijke en kostprijsverhogende eisen die onder druk van politieke partijen, beleidsmakers, afnemers, dierenbeschermings-, natuur- en milieuorganisaties worden opgelegd aan boeren. 44% wil hier WEL voor betalen.

63% van de ondervraagden vindt het daarnaast niet eerlijk ten opzichte van de Nederlandse boeren, dat er kippenvlees wordt geïmporteerd uit landen met minder strenge standaarden ten aanzien van voedselveiligheid, milieu, dierenwelzijn en/of arbeid. 55% in het varkensonderzoek en 57% in hete pluimveeonderzoek stelt zelfs dat ze geen vlees of eieren kopen uit landen met lagere standaarden als dit goedkoper is!

Keurmerk FarmerFriendly

Dat actievoeren werkt, blijkt – net als vorige week uit de enquête van de Europese Consumentenbond (BEUC) – ook uit dit nieuwe Nederlandse marktonderzoek over de pluimveesector: op de vraag welk Keurmerk de Nederlandse ondervraagden kenden, stond het Beter Leven Keurmerk bovenaan (79%) gevolgd door het EKO-keurmerk (43%). Máár, in dit rijtje stond direct onder Planet Proof (12,8%) één opvallende naam: één Keurmerk dat geen tientallen miljoenen euro’s tot haar beschikking heeft gehad om bekendheid te ‘kopen’ maar slechts door bevlogen en betrokken boeren/strijders met hun trekkers onder de aandacht is gebracht: FarmerFriendly.

Óns Keurmerk FarmerFriendly is nu al bekend onder 8,5% van de Nederlanders. Terwijl ons logo nog nooit op een gevel of product heeft gestaan! Een ongelooflijk resultaat dat we samen hebben bereikt met acties en demonstraties! Al die actievoerende boeren – die FDF-strijders – hebben bijgedragen aan dit succes!

De Nederlandse burgers ondersteunen de boodschap van de boerenacties bij distributiecentra, dat er een einde moet komen aan de uitbuiting van boeren. Zij voelen de noodzaak van de boeren. De Nederlandse burger wil FarmerFriendly!

We durven zelfs te beweren dat FarmerFriendly de potentie heeft, mét de inzet van onze boeren – want daar staat en valt het mee – om het grootste merk van Nederland te worden. Waarom? Omdat de Nederlandse burgers, al FarmerFriendly zijn! Omdat de Nederlandse burgers met grote meerderheid boeren in het landschap willen houden (slechts 15% wil dat de boeren plaats maken voor huizenbouw, industrie en natuur). Omdat ze het leven op het platteland gezonder vinden. Omdat ze de boer een inkomen gunnen (72% vind dat boeren een betere prijs verdienen voor het voldoen aan hogere Nederlandse standaarden, terwijl een ruime meerderheid vindt dat er onvoldoende betaald wordt aan de boer). De opstelling van de supermarkten afkeuren. De boer niet zien als ‘het probleem voor het milieu’ (verstedelijking en bevolkingsgroei wordt door 50,4% van de ondervraagden gezien als belangrijkste factor bij het teruglopen van de biodiversiteit in Nederland).

Zelfs de systematiek van FarmerFriendly: een procentuele afdracht voor een betere opbrengstprijs voor de boeren, via een coöperatie, wordt door een ruime meerderheid gesteund. Sterker nog: de Nederlander is bereid véél meer dan de door ons gevraagd 3%, af te dragen:Stalbezettingen

De oprichting van FDF staat geregeld ter discussie in de media en Den Haag, en ook die kritiek wordt niet door de Nederlandse bevolking gesteund: op de vraag of dierenactivisten ongevraagd stallen van boeren binnen mogen gaan of bezetten, antwoord bijna 80% met ‘zeker niet!’

Zelfs de pogingen van de anti-veehouderijlobby om Nederlanders te laten geloven dat onze veehouderij tot pandemieën leidt, wordt niet ondersteund door de meerderheid van de ondervraagden!

Conclusie

Maatschappelijke splintergroeperingen, overheden en politici proberen de boeren ten onrechte te framen. In het verdomhoekje te trappen. Maar, de Nederlandse bevolking deelt die mening niet!

Deze marktonderzoeken over de pluimvee- en varkenssector bevatten een schat aan waardevolle informatie. Zwart op wit toont dit onderzoek aan dat de antipropaganda tegen de veehouderij, door overheden, politici en maatschappelijke organisaties absoluut niet de mening van Nederland weergeeft. Het blijkt dat deze partijen vervreemd zijn van hun bevolking. En let wel: minder dan 18% van de ondervraagden, komt van het platteland en bijna de helft uit de stad. Dit onderzoek bevat de mening van Nederland.

De resultaten van deze representatieve onderzoeken, tonen aan dat de Nederlandse boeren er mogen zijn en dat de overweldigende steun van de Nederlandse bevolking voor haar boeren (die ons in oktober 2019 al zo overduidelijk werd getoond) nog onverminderd groot en springlevend is.

Nederland houdt van haar boeren en daar zijn wij ongelooflijk blij mee! Al die Nederlanders kunnen op ons en onze 100% (h)eerlijke producten van eigen bodem, blijven rekenen. Want wij houden ook van hen. Ondeelbaar door het zelfbenoemde ‘groene geweten van Nederland’. Samen zijn we één. Samen zijn we All4One!

Relevante links:

depluimveesectormagerzijnenblijven

onderzoek kip

bouwenopframesoffeiten

onderzoek varken

Het FDF-Bestuur

14 juni 2021

Tags: geen tags