Farmers Defence Force

Ronald van Leeuwen nieuw bestuurslid FDF Team Varkens

Vleesvarkenshouder en akkerbouwer Ronald van Leeuwen deelt vanaf heden, een positie in het bestuur van FDF Team Varkens. Van Leeuwen heeft in Deurne een eenmanszaak met 4.200 vleesvarkens en 6 hectare akkerbouw.

Van Leeuwen is geen onbekende in de varkenshouderij en was tot voor kort POV-secretaris. Met deze functie is hij met ingang van vorige week gestopt en heeft hij besloten zich in te gaan zetten binnen FDF Team Varkens.

“Ik ben zeer vereerd om deze functie op mij te mogen nemen. Een mooie uitdaging om de belangen namens FDF Team Varkens te mogen behartigen en mee op te komen voor de jonge boeren in de intensieve veehouderij. Ik wil van toegevoegde waarde zijn voor onze achterban. Samen zullen we dit kunnen bereiken”, zegt Van Leeuwen. “FDF is een vereniging die als onafhankelijke partij voor de boeren opkomt. Samen met FDF Team Varkens gaan we ons verder uitbreiden daar waar nodig is en focussen op de prioriteiten binnen de sector”, aldus Ronald van Leeuwen. FDF Team Varkens is blij met de komst van Van Leeuwen!

FDF Bestuur Team Varkens
14 april 2022

Tags: geen tags