FDF-logo-featured

Statement van de landbouwbelangenorganisaties die samen 95% van de sector vertegenwoordigen

Onderstaand statement is vanmorgen verstuurd aan alle Tweede Kamerleden en landbouwwoordvoerders van de Tweede Kamer. Dit statement werd gisteravond, tijdens de vergadering van de G8, opgesteld. 

Vandaag debatteert de Tweede Kamer over het  Rapport Remkes en de stikstofaanpak. Wij willen daarvoor vanuit de sector nog een aantal belangrijke aandachtspunten meegeven. Dit is aanvullend op de inbreng die al geleverd is door partijen.

Johan Remkes was duidelijk in zijn laatste rapport: “Ga in gesprek Ministers, met de sector”. We zijn het daarmee roerend eens en hebben dit tijdens het Catshuis ontbijt naar voren gebracht, plus de noodzaak van een Landbouwakkoord.

We hebben een aantal urgente aandachtspunten:

  • Het is van het grootste belang, dat de pap niet al gestort is over de Gebiedsgerichte aanpak/ provinciale plannen, voor dat het Landbouwakkoord gesloten is. Dan heeft het immers geen zin meer!
  • Inmiddels liggen er meerdere goede plannen vanuit de landbouworganisaties bij Minister Van der Wal (in overeenstemming met het advies van Johan Remkes), echter vragen we ons af – gezien haar tempo in de provincies – of zij wel de intentie heeft om aan deze plannen serieus aandacht te besteden. Kan de Minister uitleggen hoe aandacht en invulling gegeven wordt aan de plannen die aangereikt zijn door de sector zelf?

Daarnaast:

  • De excuses van minister Van der Wal over “het kaartje” zijn alweer ingehaald door andere (provinciale) kaartjes. Hoe zorgt de Minister ervoor dat individuele ondernemers niet de dupe worden van onjuiste data, kaartjes met grote gevolgen en tekentafelplannen?
  • Onder verantwoordelijkheid van de minister, produceerde het RIVM opnieuw een foute lijst. Dit heeft grote economische en sociale impact onder boeren. Waar kunnen boeren met gevolgschade terecht?
  • Er worden onjuistheden over de status van de KDW in de Kamer gebracht. Landbouwpartijen hebben daar informatie over aangereikt. Wat wordt daarmee gedaan?
  • Gedwongen opkoop is voor ons een pertinente no-go, evenals het intrekken van vergunningen. De druk op gedwongen opkoop wordt nog verder opgevoerd nu de bouw-vrijstelling gesneuveld is – terwijl de Minister al maanden wist dat dit eraan zat te komen! Wat gaat de Minister doen om rechten van boeren te beschermen?
  • Het tempo in gebieden is erg hoog en de informatie op basis waarvan plannen gemaakt worden is onvolledig en ook onjuist. Er moet eerst een overleg komen met LNV-bewindslieden, provincies en de boerenorganisaties om zeggenschap en rechtsbescherming te regelen.

Al met al vragen wij ons af hoe hetgeen besproken is in het Catshuis, opgepakt is of wordt. Minister van de Wal zal moeten gaan laten zien dat zij de sector serieus neemt! Dat is nodig om het vertrouwen te herstellen, zoals Remkes adviseerde.

Namens,

Agractie Nederland, Biohuis, Dutch Dairymen Board, Farmers Defence Force, LTO Nederland, Nederlandse Akkerbouw Vakbond, Nederlandse Melkveehouderij Vakbond, Nederlandse Vakbond Pluimveehouders, Producenten Organisatie Varkenshouderij

3 november 2022

Tags: geen tags