FDF-logo-featured

“Van Quote 500 naar varkensboer bedonderd”

Vandaag konden we kennisnemen van de nieuwe editie van de quote 500. Zoals iedereen weet worden miljonairs met naam en toenaam genoemd en hoe ze op de ranglijst zijn gestegen (of gedaald). Het gaat economisch nogal “slecht” in, o.a., de Vleeshandel – Retail – Veevoederindustrie……
Het bedrijf maakt geen winst is veelal het antwoord als je een poging onderneemt in gesprek te gaan om een beter verdienmodel voor de boeren te realiseren.

Wat laat de Quote 500 zoal zien??

Erik van loon vermogen € 455 Miljoen stijgt met 4,6% van plaats 104 naar 103

De verdiensten in de vleeshandel lopen lekker in 2021, met een winst van € 37 miljoen, in 2022 een verwachte winst van € 16 miljoen, dat betekent een kleine daling ten opzichte van het voorgaande jaar.  Maar nog altijd is het een flinke winst die het bedrijf heeft gemaakt, ten koste van de Nederlandse producenten, die ternauwernood het hoofd boven water kunnen houden.

Marc en Addy van Rooi, vermogen € 440 Miljoen stijgt met 12,8% van plaats 116 naar 109

Vorig jaar haalde Van Rooi Meat B.V. de kranten, vanwege coronabesmettingen in hun fabriek, heel vervelend uiteraard, maar zoals we zien schaadt dit hun vermogen niet, het is toegenomen! Een stijging van maar liefst 12,8%. Bij Van Rooi Meat B.V. loopt het weer als vanouds, ook de export naar Azië.   Ze hebben voldoende vet op de botten en keerden aan zichzelf een dividend uit van € 50 Miljoen, aldus de Quote 500

Karel van Eerd, vermogen van € 2,9 Miljard stijgt met 7,4% van plaats 9 naar 7

Jumbo heeft een vervelend jaar achter de rug door veel problemen, waaronder een inval van de FIOD bij de familie Van Eerd. Dit heeft natuurlijk een impact gehad op de familie en de (goede) naam van Jumbo schade berokkend. Zakelijk gezien ging het, gezien de stijging van het vermogen met 7,4%, de familie voor de wind, en een winst van € 114 miljoen euro  voor Jumbo zul je Karel van Eerd niet horen klagen. Komend jaar is de gewenste omzet 10 miljard.

Familie Heijn, vermogen van € 440 Miljoen, stijging 0%  van plaats 42 naar 38

De slogan dat het pas lekker is bij Albert Heijn weten we allemaal. De Familie Heijn heeft haar vermogen, deels, ondergebracht op de fiscale vrijhaven Guernsey. Door de banken op Guernsey worden geen gegevens gedeeld. Daarom zal er voor Guernsey zijn gekozen…. cijfers blijven een goed bewaard geheim.

Familie de Heus, vermogen € 1,7 Miljard, stijging van 6,3% van plaats 5 naar plaats 3

Volgens Koninklijke De Heus, veevoeder-fabrikant in Ede, zit het zo: als de boeren hard worden aangepakt, gaan andere agri-bedrijven in de keten dat in de portemonnee voelen waardoor zij minder overhouden om te investeren in verduurzaming. Dus laat de boeren met rust, dan hebben leveranciers als De Heus straks geld genoeg voor plannen om bijvoorbeeld de CO2-uitstoot te verminderen (aldus De Heus in de Quote 500).
Heus, zit de veevoervork zo in de steel? Wie de cijfers van familiebedrijf De Heus erbij pakt, komt tot een andere conclusie. In 2020 klotste het geld tegen de plinten; er kon € 40 miljoen euro dividend worden uitgekeerd.

Alle bedrijven in de agri-keten blijven doorstijgen in de Quote 500! Het is, op zijn zachtst gezegd, niet zo heel netjes dat elke schakel in de keten verdiend aan de boerenproducenten en het onze boeren zelf aan een verdienmodel ontbreekt en daarentegen wel alle risico’s lopen. Het is jammer dat partijen in de keten hun verantwoordelijkheid niet nemen voor wat betreft de overlevingskansen van boerenbedrijven in Nederland. In tegendeel, onze boeren worden door grote inkooporganisaties nog steeds uitgeknepen. Wanneer wordt men in Nederland wakker? Wanneer wordt er meegedacht over oplossingen voor een beter verdienmodel voor de boeren in plaats te focussen op zelfverrijking?  Is het acceptabel dat boeren in Nederland ver onder de kostprijs ons voedsel moeten blijven produceren?

Tot slot valt op dat bijna alle stijgingen in de Quote 500 het gevolg zijn van overnames, prijsstijgingen en omzetverhogingen. In de vleeshandel is de stijging op de lijst met name veroorzaakt door de behaalde winsten, veel minder door verhoging van de omzet. Uiteraard roept dit vragen op, hoge winsten bij slachterijen en de tussenhandel, maar een negatieve marge voor, bijvoorbeeld, de varkenshouders. Een normale, gezonde marktwerking is volledig uit balans. Dit baart ons zorgen.

 De “overall” conclusie: Vleeshandel – Retail – Veevoederindustrie blijven doorgroeien en forse winsten maken. Sluit je aan bij FDF Team Varkens, ALL4One kunnen we het verschil maken en werken als één blok aan een beter verdienmodel voor de boeren!

FDF-Team Varkens
Roy Nillesen, voorzitter

1 november 2022

 

 

 

Tags: geen tags