Steun de Juridische spoedprocedure tegen de Staat voor PAS-melders

Nu de Raad van State op 19 januari 2022, de toekomst van 3500 PAS-melders uiterst onzeker heeft gemaakt, met de uitspraak dat de Minister van LNV uiterlijk over drie weken, de adresgegevens van de veehouderijen zonder geldige Natuurbescherming-vergunning (Nb vergunning) openbaar moet maken, is er geen tijd meer te verliezen voor het nemen van maatregelen! Zeker nu de eerste handhavingszaken in opdracht van de MOB, op 31 januari 2022 al dienen voor de rechtbank.

Ons FDF Team Juridisch heeft mogelijkheden onderzocht die nog voorhanden zijn voor de PAS-melders en een goede optie gevonden. Alles wordt hier verder uitgelegd.

Kort gezegd: FDF wil een spoedprocedure opstarten tegen de staat voor PAS-melders!

Eigen bijdrage + Donaties

Om bij te dragen aan de extra kosten van deze spoedprocedure, vragen wij de deelnemers in de procedure om een bijdrage voor deze procedure. Alle kosten voor deze procedure die boven deze eigen bijdrage uit zullen komen, komen voor verantwoordelijkheid van FDF – donaties zijn daarom natuurlijk zeer welkom!

Nee. Donateurs kunnen zonder een account aan te maken geld doneren. Registreren is dus niet nodig.

Ja. Bij het doneren is het mogelijk om aan te vinken dat de betaling anoniem moet zijn. Bij de donatie komt dan ‘Anoniem’ te staan op de actiepagina. Wil je dat jouw naam ook niet zichtbaar is voor FDF, vul dan “Anoniem” in als naam.

De minimale donatie is € 5,00

Bij FDF kun je online doneren door middel van iDEAL, Bancontact, Belfius, KBC/CBC en aan de hand van een bankoverschrijving. Je komt tijdens het doneren terecht op de website van je eigen bank. Zodra de betaling is afgerond, kom je weer terug op onze website.

Donaties zijn direct zichtbaar op de website na de betaling met uitzondering van bankoverschrijvingen. Zodra je een bankoverschrijving start heb je 14 dagen de tijd de betaling te voltooien. Zodra jouw bank de donatie heeft verwerkt zal jouw donatie en het eventuele bericht te zien zijn in het donatieoverzicht. Dit kan dus enkele dagen duren.

Nee. Er zitten geen kosten verbonden aan je donatie.

Het volledig gedoneerde bedrag, minus € 0,29 transactiekosten van de betalingsprovider, komt terecht bij Stichting Farmers Defence Force.

No. You can donate without creating an account.

Yes. When making a donation you can choose not to show your name on the site. On the donations page your donation will be listed as ‘Anonymous’.

The minimum donation is € 5.00

On this page you can donate online through many payment options. Depending on your choice, you will end up on the website of your bank or chosen payment method while donating. As soon as the payment has been completed, you will return to our website.

Donations are immediately visible on the website after payment, with the exception of bank transfers. Once you initiate a bank transfer, you have 14 days to complete the payment. As soon as your bank has processed the donation, your donation and any message will be visible in the donation overview. So this can take a few days.

No. There are no additional costs associated with your donation.

The full amount donated, minus the transaction costs of your chosen payment provider, will go to the Farmers Defense Force Foundation.

Reacties
6 donaties
€ 135
1%
Doel: € 25.000
Donaties (alle acties)
Pieter Miedema 
€ 100,00
Leg het bedrog bloot
1 week geleden
Marc Postema 
€ 20,00
Hou vol. Dank voor jullie inzet tegen dit criminele beleid van 'onze' roverheid. Recht zal geschieden. Veel steun en kracht toegewenst in deze strijd. WWG1WGA
1 week geleden
Top 3 (huidige actie)
Jan Willem Knol 
€ 35,00
1 jaar geleden
Evers 
€ 25,00
1 jaar geleden
Anoniem 
€ 25,00
1 jaar geleden
Tags: geen tags