FDF

Stikstofwet, Omgevingswet en uitspraak RvS over intrekken natuurvergunningen: Rampscenario voor boeren!

Als je reëel bent dan weet je dat dit een onderwerp is waar verschillend over gedacht wordt en dat het controversieel wordt verklaard”, aldus Minister Van Nieuwenhuizen, zondag 24 januari in het tv-programma Buitenhof. Ze had het niet over de Wet Stikstofreductie en natuurverbetering (Wsn), of over de aanpassingen van de Omgevingswet, nee, zij had het over Vliegveld Lelystad.

Terwijl over niets zo verschillend gedacht is, de afgelopen bijna twee jaar, als de Stikstofwet. Als er dus één wetsvoorstel controversieel verklaard kan worden, is het deze wet!

FDF heeft de afgelopen week met verschillende Kamerleden overlegd, hun argumenten aangehoord en onze argumenten ingebracht. Wat we horen vanuit onder andere het CDA is dat we moeten vrezen voor een links Kabinet na de verkiezingen die een nog scherpere stikstofwet neer zal zetten. FDF vraagt zich dat af, want dan zouden de linkse partijen toch óók voor controversieel verklaren zijn? En dat is overduidelijk niet het geval.

Zekerheid PAS melders zal nog moeten blijken
Er wordt door de voorstanders van de wet gesteld dat het wetsvoorstel de PAS melders garanties gaat bieden en deze langer in onzekerheid moeten verkeren als de wet controversieel wordt verklaard. Of de PAS melders wel geholpen zullen zijn met de Wsn is nog maar zeer de vraag: gerenommeerde advocatenkantoren vragen zich dit ten zeerste af! Zoals advocatenkantoor Stibbe die er het volgende over zegt in hun column van 19 januari 2021: “Het laatste relevante amendement voorziet in een wettelijke opdracht aan de Minister en de provincies om samen zorg te dragen voor het legaliseren van vergunningvrije projecten onder het PAS. Deze legalisatie dient plaats te vinden op basis van een door de Minister vast te stellen aanvullend legalisatieprogramma met bronmaatregelen en eventueel natuurmaatregelen. Via dit amendement moet zekerheid geboden worden dat daadwerkelijk legalisatie plaatsvindt. In hoeverre deze opdracht kan worden uitgevoerd, zal onzes inziens nog moeten blijken”.

Juristen van Stibbe uiten zich in december 2020 ook al bijzonder kritisch over de gewijzigde Omgevingswet in het Nederlands Juristenblad (NJB) en roepen zelfs op om de invoering van de Omgevingswet een halt toe te roepen, want: ‘beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald’. Niemand wordt er beter van, stellen zij, behalve de advocatuur.
Drie Kabinetten Rutte, alle drie vóór de eindstreep gestrand, hebben ons – de boeren van Nederland – opgescheept met een lading onhoudbare wetten en regelgeving. Onze rechtspositie is wankel geworden door het broddelwerk van incompetente Ministers. Alle ellende door de stommiteiten van ambtenaren heeft Den Haag zó op het bord van de boeren geschoven.

De Stikstofwet is ook zo’n wet. Er deugt niks van: de wet is in de basis al fout! Dat in combinatie met de wijzigingen in de Omgevingswet – waardoor we straks uitermate eenvoudig en zonder enige vorm van inspraak of overleg, onteigend kunnen worden – en de recente uitspraak van de Raad van State waarmee al verstrekte natuurvergunningen zo weer kunnen worden ingetrokken, vormen samen een rampscenario voor boeren. Een opmaat naar PAS 2.0. Wetten worden aangepast om ons mét de wet in de hand, alle rechten te ontnemen: wij worden van ons land verjaagd en beroofd, en blijven berooid achter!
Waarom volhardt het CDA in steun voor deze wetten? Waarom slaat het CDA alle waarschuwingen van advocatenkantoren en organisaties zoals STAF en SSC in de wind? Terwijl ze geen enkel afdoende antwoord hebben geboden op de gevaren die deze wetten in zich dragen. De boeren van Nederland verdienen een antwoord. Verdienen eerlijke wetten en eerlijke regels. Niet het gekonkel en vuil spel uit Den Haag.
De boeren van Nederland hébben een oplossing voor de stikstofcrisis geboden, eind 2019 al!
De PAS melders hadden allang de toezegging van de Minister om gelegaliseerd te worden. Ze heeft er alleen niets aan gedaan! Alles hebben deze Minister en dit Kabinet gedaan om de boeren én de Nederlandse economie schade te berokkenen. Wij boden oplossingen.

Naast het CDA is ook de VVD een partij met van oudsher draagvlak onder boeren. De VVD, die nog steeds doet alsof ze liberaal zijn. Maar een stem op de VVD is een stem op rood. Bloedrood.

Ook de VVD moet opgeroepen en bestookt worden, samen met het CDA, om de Wet Stikstofreductie en natuurverbetering controversieel te verklaren. Strijders, jullie apps, telefoontjes, mails en berichten kwamen bij de politici aan! Letterlijk en figuurlijk. Laat ze tot en met 26 januari voelen wat de boeren van Nederland van hen verwachten. Laat ze niet met rust, de ledenlijst met gegevens vind je hier!

Want elke stem vóór de Stikstofwet en de Omgevingswet, is een stem tégen de boeren van Nederland. En dat vergeten wij niet! De Wet Stikstofreductie en natuurverbetering en de Omgevingswet moeten terug naar de tekentafel. Verklaar die wetten controversieel!

Het FDF Bestuur

24 januari 2021

 

Tags: geen tags