FDF-logo-featured

Team Varkens FDF warm onthaald door de sector en wekt positieve verwachtingen!

Roy Nillesen
Voorzitter team varkens FDF

Voor de varkenshouderij was 2021 een teleurstellend jaar dat eindigde in erg lage, slechte opbrengstprijzen die gepaard gingen met hoge voerkosten. Het nieuwe jaar start in dezelfde donkere wolk waarmee we 2021 hebben afgesloten.

Visie en strategie

Eind 2021 is er een stevige start gemaakt door FDF: het bundelen van krachten als producenten is hiervoor een belangrijke basis. In krachtenbundeling liggen de mogelijkheden om onze gezamenlijke doelen binnen de keten te verwezenlijken (kracht maakt macht!).

Voerkosten

Het is een combinatie van factoren die het inkomen van de varkenshouder, negatief heeft beïnvloed. Zo zijn de voerkosten gestegen door sterk opgelopen graanprijzen. De voerkosten maken meer dan 60 procent uit van de totale kosten. Vooral granen en graanproducten zijn duurder geworden door de tegenvallende tarweoogsten in verschillende landen van de wereld. Maar met de juiste samenstellingen en voederconcepten is er toch veel te besparen.

 Keten-samenwerking

Varkenshouders hebben een goede positie met FDF – Team Varkens. Samen pakken we de koe bij de horens en doen er alles aan om zoveel mogelijk onze doelen te realiseren zodat we samen het verdienmodel kunnen gaan verbeteren, Varkenshouders kozen ervoor om onder de vlag van FDF een marktmacht te vormen. Dit is erg goed gelukt en we hebben hierdoor ook weer veel nieuwe leden mogen begroeten na de opstart van “Team varkens “.  Wij bedanken jullie voor dit vertrouwen! We zijn blij jullie als nieuw lid te mogen begroeten binnen FDF. Hierdoor zullen we nog beter ons doel kunnen verduidelijken en werken aan een juist model, waarbij de winst terugkomt naar de boer. Het FarmerFriendly-logo zal ook een belangrijke rol gaan spelen in het onderscheiden van de uitgeleverde geleverde kwaliteiten en producten binnen de keten!

Leden vergadering – Varkenshouders

Binnenkort zal er een ledenvergadering voor varkenshouders worden ingepland, om de uitgewerkte plannen en doelen te bespreken. We verwachten deze na 14 Januari te kunnen mededelen.

Voor vragen of aanmeldingen: teamvarkens@farmersdefenceforce.nl

04 januari 2022

Tags: geen tags