2023-04-05 at 23.00.18

Verdienmodel varkenshouders in voorgenomen Landbouwakkoord: moet we het echt van het CBL en de Supermarkten hebben?

Waar is het verdienmodel voor onze varkenshouders opgenomen in het voorgenomen Landbouwakkoord? Er wordt veel gepraat en veel gedraaid in de media, maar over de inhoud weten we nagenoeg niks. Zeker niet als het om het verdienmodel gaat: er wordt slechts gesproken over “een goed verdienmodel”.

Hoe is het mogelijk dat we ons dan toch laten leiden door de minderheid die momenteel aan de hoofdtafel zit? Aan de hoofdtafel wordt onderhandeld. De sectortafels mogen input leveren. Maar wanneer ook partijen aan de sectortafel via de media naar buiten brengen, dat hun input overbodig is omdat de hoofdtafel belangrijke thema’s al heeft besproken vóórdat zij hun input hebben kúnnen aanleveren: hoe kun je dan nog rekenen op verbeteringen doorvoeren in de tekst van het voorgenomen Landbouwakkoord, over onder andere dat verdienmodel?

 We zien dat het CBL, samen met de grote supermarktketens al wel heeft afgestemd hoe hun bedachte TOP-KEURMERK eruit moet komen te zien: meer eisen, meer dierenwelzijn, meer – meer – meer … maar er staat nergens in hun plan hoe onze Nederlandse boeren nu werkelijk beloond gaan worden.

TOPKEURMERK: wat schrijft Jumbo aan haar leveranciers

“Wij willen een concrete bijdrage leveren aan de transitie van een toekomstbestendig voedselsysteem in Nederland en daarmee een antwoord bieden op de verschillende vraagstukken die op dit moment spelen. Verdergaande samenwerking is nodig om dat te bereiken. Daarom hebben de supermarkten die zijn verenigd in het centraal bureau levensmiddelenhandel (CBL) besloten om intensiever samen te werken aan een breed gedragen duurzaamheidsstandaard. Alle partijen zijn het erover eens dat hierbinnen sprake moet zijn van een gezond verdienmodel voor de Nederlandse boeren en telers.

Met elkaar werken we toe aan een voor iedereen toegankelijk Topkeurmerk onder toezicht van Milieu centraal”

Met andere woorden CBL gaat dit regelen?

Omdat ze altijd Keurmerken van anderen hebben geweerd, hebben gezegd dat supermarkten niet gedwongen wilden zijn tot het voeren van een Keurmerk, hebben wij gezonde argwaan.

Omdat Keurmerken van supermarkten, zoals ´Beter voor´ van Albert Heijn of ´Van Dichtbij´ van Jumbo, vooral goed zijn voor de supermarktketen, die het gros van de extra inkomsten binnen harken, hebben wij gezonde argwaan.

Meest recente voorbeeld? Zie plaatje bij dit bericht: 500 gram rundergehakt zonder Jumbo Keurmerk: €4,89, 500 gram Jumbo Van Dichtbij weiderundergehakt: €6,49 – en de deelnemende boer krijgt WEL 10 CENT PER KILOGRAM MEER!!! Jumbo – Van Dichtbij: zo kennen we onze kameraden weer!

Wanneer het uit hun eigen gecreëerde pijplijn komt – met hun eigen gegarandeerde verdienmodel – blijkt er weer veel meer mogelijk te zijn dan men, voorheen ook al, anderen gunt.

Onze eerste vragen over hun Keurmerk zijn:

  • Hoe ziet het verdienmodel eruit voor alle schakels in de keten?
  • Hangen er extra eisen aan vast en zo ja, hoe zien die eruit?
  • Hoeveel boeren kunnen meedoen aan het door hen ontwikkelde Keurmerk?
  • Wie gaat extra investeringen betalen?
  • Hoe wordt een volledig renderende opbrengstprijs berekend en uitgekeerd aan de deelnemende boeren?

Sectortafel Varkenshouderij wil perspectief in het verdienvermogen, opgenomen hebben in het voorgenomen Landbouwakkoord. Maar daar blijken nog geen concrete voorstellen voor te zijn gedaan.

Tot nu toe heeft het Actieprogramma Vitale Varkenshouderij al veel aanvragen voor subsidies gedaan voor bijvoorbeeld “de maatschappelijk gewenste transitie” in Holland varkens enz. Er werden al miljoenen euro’s subsidie betaald door de overheid, de afgelopen jaren – maar die hebben helaas nul invloed gehad op verbetering van het verdienmodel van onze varkenshouders.

“Verbetering van het verdienmodel zal uit de markt moeten komen”, horen we.

De slachthuizen, verwerkers en het CBL/ de supermarkten behoren deze transitie te betalen, door een meerprijs uit te keren. Niet alleen maar meer eisen van de boeren, maar meer betalen voor hun eisen! Pas dan krijgen varkenshouders een beter verdienmodel. Pas dan is er toekomstperspectief en ook de mogelijkheid om te investeren. Met subsidies losten we tot dusver het probleem niet op.

De slachthuizen, – verwerkers en supermarkten zijn altijd alleen maar achterover gaan leunen, hebben meer eisen gesteld, hun imago daarmee opgepoetst en de rekening bij de boeren én de consumenten neergelegd. Enkel mooipraten “dat ze ermee bezig zijn”, is de fundamentele foute handelswijze die doorbroken moet worden. Ze moeten gaan betalen voor een eerlijk product!

Kostprijzen zouden onafhankelijk vastgesteld moeten worden zoals dat in Frankrijk gaat.

Slachthuizen, verwerkers en supermarkten worden verplicht een minimale (kost)prijs te betalen voor afgenomen producten. Het is niet moeilijk kostprijzen inclusief salaris, in beeld te brengen. Dit zou de basisregel moeten zijn zodat varkenshouders altijd minimaal hun kosten afgedekt hebben. Momenteel vliegt de prijs heen en weer, waardoor alle quote 500 multimiljonairs blijven verdienen aan de varkenshouders, die het risico dragen en als enige te maken hebben met verliezen.

 FarmerFriendly keurmerk

We hebben de toezegging van de Minister van LNV dat hij het keurmerk FarmerFriendly zou gaan meenemen in het voorgenomen Landbouwakkoord. We zijn benieuwd of dit gaat gebeuren nu het CBL haar eigen TOP-KEURMERK heeft voorgedragen in het voorgenomen Landbouwakkoord.  Maar: van wie wordt eigenlijk dit TOP-KEURMERK? Wie zit er achter dit TOP-KEURMERK? CBL? LNV? LTO?

We blijven druk zetten om FarmerFriendly mee te nemen in het voorgenomen Landbouwakkoord, want dit is tot nu toe het enige Keurmerk dat echt ván de boeren is en vóór de boeren. Zonder externe subsidies, en waar de winst ook echt terug zal komen bij de boeren die aangesloten zijn als leden binnen Coöperatie FarmerFriendly.

Vanaf het moment dat we de varkensnotering FarmerFriendly hebben uitgebracht, zien we mooie ontwikkelingen. De slachthuizen bewegen plotseling mee en dat is positief! We zien dat ze niet meer achterover kunnen leunen maar mee moeten bewegen. Door een implementatie van het keurmerk in de supermarkten zou het een mooie volgende stap kunnen betekenen. Maar er is veel weerstand. Veel partijen doen er alles aan om dit mooie Keurmerk buiten de deur te houden. Gelukkig laten we ons niet zo snel aan de kant zetten.

De FarmerFriendly varkens-notering blijft deze week onveranderd op € 2.35 ex BTW. Onze afnemers zijn volledig verzekerd. Bij interesse voor de afzet van u varkens kunt u contact opnemen via het mailadres: teamvarkens@farmersdefenceforce.nl

Vermeld uw naam en telefoonnummer zodat we zo spoedig mogelijk contact met u kunnen opnemen hierover.

Het FDF Bestuur
FDF Team Varkens

6 april 2023

Tags: geen tags